Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Příběh dřeva

Příběh dřeva

Nově vznikající expozice „Příběh dřeva“ je k vidění v 1. patře zámku Kačina od října 2020. Expozice  tematicky navazuje na zámecký park a arboretum, které vznikalo od 2. poloviny 18. století. Základní myšlenkou expozice je pohled na dřevo z jiných úhlů, tzn. že představí „těla“ stromů, které najdeme v zámeckém parku a „těla“ dřevin, ze kterých vznikal zámecký fundus.

Cílem expozice je zprostředkovat srozumitelnou a vizuálně přívětivou formou dřevo v návaznosti na zemědělství. Důležitým aspektem je propojit základní témata z oblasti dřevařství se zaměřením NZM – sbírkovými předměty, zámeckým parkem, všemi pobočkami NZM a soukromou sbírkou Martina Patřičného. Do budoucna se počítá i s dalším rozšířením výstavních prostor.

Vystavovat dřevo není běžné a Příběh dřeva tím bude ojedinělý. V expozici je k vidění zhruba 800 různých dřevěných předmětů. Největší počet zabírá samotné dřevo ze 42 druhů stromů, které si návštěvník bude moci nejen prohlédnout, ale také osahat, případně potěžkat. Součástí celé expozice jsou interaktivní prvky, které zaujmou děti i dospělé. Velkým lákadlem je herna, kde si děti mohou zahrát loutkové divadlo nebo s pomocí tatínků postavit dřevěný model Kačiny, který se skládá z 213 kousků, což je zároveň počet místností na zámku.

 

 

 

Kačina - Příběh dřeva