Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Spagyrie, rostlinná alchymie

Termín konání: 1. 8. 2021 – 22. 10. 2023

Spagyrie, rostlinná alchymie

Výstava seznamuje s jedním z historických zdrojů současné farmacie. Ukazuje však současně spagyrii jako filosofický směr a druh ezoterismu. 

Náplní spagyrie je výroba léčiv. Ta se však od současných farmaceutických postupů výrazně lišila a to zejména tím, že zatímco farmacie využívá jednotlivých složek rostlin, spagyrie rostliny rozložila na jednotlivé složky, ty specifickým způsobem posílila a poté je opět spojila v celek, který měl výrazně větší léčivý účinek než jednotlivé složky rostlin. Spagirie není pouhou historií, dodnes se některá léčiva připravují pro spagirii typickými postupy. Výstava je instalována do dvou prostor, kde jedna tvoří oratoř, v níž se spagyrik duševně připravoval na práci a modlil se za zdar díla a druhou laboratoř, v níž vyráběl léčiva. Výstavu doplňuje golém, neboť vytvoření umělého člověka bylo jedním z dalších cílů alchymie.

Výstavu naleznete v zámecké kapli.

Kačina - alchymie