Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Betlémy ze zámku a podzámčí

Termín konání: 2. 12. 2018 – 21. 12. 2018

Výstava Betlémy ze zámku a podzámčí

Autorské betlémy z dílny dvou současných výtvarnic – Hany Richterové a Simony Jakubcové. Výstavu doplňují historické betlémy zapůjčené ze sbírky Národního muzea a rodinné betlémy z okolí. 

Stavění betlémů patří k oblíbeným vánočním symbolům. Tradice stavění betlémů je velmi stará. Myšlenku zrekonstruovat scénu z Kristova nejranějšího života zrealizoval italský mnich František z Assisi v roce 1223 v italském městě Greccio. Tradice stavění betlémů se pak rychle rozšířila a dodnes patří mezi nejběžnější zvyky ve vánočním období. 

Výtvarné zpracování se liší materiálem i pojetím. Nejčastěji se používal papír, dřevo, těsto, kukuřičné šustí, vosk nebo keramická hlína. Někde se objevují i tzv. živé betlémy. Vytváření betlémů se odlišovalo i podle krajů, kde byly vyráběny (známé jsou betlémy z Příbramska, Třebíčska, Orlických hor nebo Podkrkonoší). Nejdříve se betlémy stavěly v kostelech, v domácnostech šlechty a měšťanstva se zabydlely v 18. století. Nakonec pronikly i mezi prostý lid a v domácnostech se objevují dodnes.

Výstava Betlémy ze zámku a podzámčí, Národní zemědělské muzeum Kačina