Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava - Betlémy ze zámku a podzámčí

Termín konání: 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019

Výstava - Betlémy ze zámku a podzámčí

Stavění betlémů patří k oblíbeným vánočním symbolům.  Navštivte naši výstavu betlémů. Tradice stavění betlémů je velmi stará. Myšlenku zrekonstruovat scénu z Kristova nejranějšího života zrealizoval italský mnich František z Assisi v roce 1223 v italském městě Greccio. Tradice stavění betlémů se pak rychle rozšířila a dodnes patří mezi nejběžnější zvyky ve vánočním období. 

Výtvarné zpracování se liší materiálem i pojetím. Nejčastěji se používal papír, dřevo, těsto, kukuřičné šustí, vosk nebo keramická hlína. Někde se objevují i tzv. živé betlémy. Vytváření betlémů se odlišovalo i podle krajů, kde byly vyráběny (známé jsou betlémy z Příbramska, Třebíčska, Orlických hor nebo Podkrkonoší). Nejdříve se betlémy stavěly v kostelech, v domácnostech šlechty a měšťanstva se zabydlely v 18. století. Nakonec pronikly i mezi prostý lid a v domácnostech se objevují dodnes.