Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava - Betlémy ze zámku a podzámčí

Termín konání: 3. 12. 2022 – 30. 12. 2022

Výstava - Betlémy ze zámku a podzámčí

Stavění betlémů patří k oblíbeným vánočním symbolům. Navštivte naši výstavu betlémů v centrální části zámku. Výstava tradičních betlémů na zámku Kačina Vám připomene tradici stavění betlémů. Výstavu lze navštívit od 3. 12. 2022 do 30. 12. 2022.

Tradice stavění betlémů je velmi stará. Myšlenku zrekonstruovat scénu z Kristova nejranějšího života zrealizoval italský mnich František z Assisi v roce 1223 v italském městě Greccio. Tradice stavění betlémů se pak rychle rozšířila a dodnes patří mezi nejběžnější zvyky ve vánočním období. 

Výtvarné zpracování se liší materiálem i pojetím. Nejčastěji se používal papír, dřevo, těsto, kukuřičné šustí, vosk nebo keramická hlína. Někde se objevují i tzv. živé betlémy. Vytváření betlémů se odlišovalo i podle krajů, kde byly vyráběny (známé jsou betlémy z Příbramska, Třebíčska, Orlických hor nebo Podkrkonoší). Nejdříve se betlémy stavěly v kostelech, v domácnostech šlechty a měšťanstva se zabydlely v 18. století. Nakonec pronikly i mezi prostý lid a v domácnostech se objevují dodnes.

Na výstavě uvidíte betlémy z různých koutů naší domoviny. Většinu vystavovaných exponátů nám zapůjčil Mgr. Bohumil Dušek, kterému moc děkujeme.

Kačina - betlémy