Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Horizonty mlhy

Termín konání: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022

Výstava Horizonty mlhy

Od 1. června do 31. prosince 2022 probíhá v zámecké kapli autorská výstava fotografií s názvem Horizonty mlhy. Autorkou je velice nadaná Irena Armutidisová. Výstavu lze volně navštívit v průběhu otevírací doby zámku (denně od 9 do 17 hodin). 

Horizonty mlhy

Krajina pokrytá mlhou nebo údolí v mlžném oparu, patří mezi často opakovaná místa, ona topoi, která provázejí myšlení a  vyprávění zajímavých příběhů člověka v  jeho dějinách od mytologických počátků až po líčení významných historických událostí. Tyto opakující se vyprávěcí formy měly určitý reálný základ v  prožitku historických lidí, kteří byli konfrontováni s náhle se objevivší mlhou na cestě v údolí či na svazích kopců jako s něčím nejasným, podivným a  záhadným. A  přestože život moderního člověka již není tak provázán s mytologií a vyprávěnými příběhy, mlhy v krajině ani dnes neztrácejí svůj půvab a zajímavost v našem zážitku při pohledu z horské vyhlídky na zamlžené okolí či alespoň na pohlednicích, která ukazují památná místa, vyrůstající z mlžného oparu. Fotografie z cyklu Horizonty mlhy představují ony přechodné okamžiky, kdy se v přírodě usazuje, případně pozvolna rozpouští mlžná clona. Jednou z  podstatných funkcí umělecké tvorby je zachycení určitého konkrétního objektu v  čase prostřednictvím fotografi ckého přístroje a  jeho pozdější zpřítomnění ve dvourozměrném obraze. Tyto fotografie krajiny v  mlze jsou tak skutečně fotografickými obrazy, nikoli dokumentárními momentkami náhodně volenými na cestách.

Irena Armutidisová doc. Mgr. 

/1956/

Mimo vlastní fotografickou tvorbu a pedagogickou práci /Ateliér reklamní fotografi e FMK UTB ve Zlíně/ zastává akademické funkce, aktivně se podílí na dění v soudobé fotografi i a věnuje se kurátorské činnosti. Spolupracuje s  Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, kde realizovala své fotografie ve veřejném prostoru. Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny v českých veřejných a soukromých sbírkách a zahraničních galeriích. Autorka žije a pracuje ve Veverských Knínicích u Brna

Kačina - Horizonty mlhy