Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava - Symbolika Velikonoc

Termín konání: 1. 4. 2020 – 14. 4. 2020

Výstava - Symbolika Velikonoc

Výstava nejzajímavějších symbolů Velikonoc bude k vidění v rondelu zámku Kačina.

Vystaveno bude několik desítek kraslic z různých krajů.  Naleznete zde podrobné popisy jednotlivých technik. V neděli 12. 4. 2020 si navíc pod vedením lektorky vyzkoušíte zdobení vajíček voskem. Obarvená vejce si můžete přinést.

Na výstavě dále naleznete formy na beránka, kterého si můžete upéct podle našeho receptu, který získáte k zakoupené vstupence.

V neposlední řadě zde naleznete pomlázky a další sbírkové předměty, které se váží k Velikonocům.

Kačina - Velikonoce