Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Voda je život

Termín konání: 15. 5. 2023 – 31. 12. 2023

Výstava Voda je život

Lidé si musí uvědomit, že příroda a krajina jsou jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat! Výstava mapuje plíživé ubývání vody v krajině vlivem změn klimatu, těžby nebo intenzivního hospodaření a některé jevy související s extrémními teplotami. Také se věnuje alternativám způsobu využívání krajiny v zemědělství a návrhům řešení zadržování vody v krajině. Jednotlivá témata se budou po dobu trvání výstavy obměňovat, takže návštěvník výstavy nikdy „nevstoupí do téže řeky“.

Výstava Voda je život je k vidění na zámku Kačina od 15. 5. 2023 do 31. 12. 2023.

Putovní výstavu "Voda je život" připravil Ústav výzkumu globální změny AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími odbornými pracovišti (mj. Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Povodí Vltavy, s.p., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy).

Kačina - Voda je život