Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava – Zimní příběh aneb Když Chotkové stolovali

Termín konání: 4. 12. 2021 – 27. 12. 2021

Výstava – Zimní příběh aneb Když Chotkové stolovali

Nová výstava "Zimní příběh aneb Když Chotkové stolovali" Vás přenese do historie. Seznámíme Vás se stravováním v 19. století, podíváte se štědrovečerní menu rodiny Chotků. Součástí bude také ukázka sbírky novoročenek.

Víte, odkud se vzala zkratka PF na novoročních přáních? Stojí za ní hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína, majitel zámku Velké Březno. Syn stavebníka zámku Kačina hraběte Jana Rudolfa Chotka vyřešil situaci, jak se vyhnout tehdejšímu zvyku osobně navštívit všechny známé.

Roku 1827 si nechal vytisknout umělecky zdobené kartičky, na jejichž zadní stranu dopsal omluvný text ve francouzštině Pour féliciter („pro štěstí“ či „k blahopřání“). Novoročenky a přání Pour féliciter - časem proměněná na pověstná dvě písmena PF a doplněná letopočtem, v českých zemích rychle zdomácněly a zvyk je každoročně posílat svým přátelům se u nás, na rozdíl od ciziny, velmi rozšířil.

Novoroční přání nám zapůjčilo Východočeské muzeum, Pardubice.

Kačina - Zimní příběh 2021