Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Slavnostní setkání a konference k dvoustému výročí Kačiny

Termín konání: 22. 6. 2023

Slavnostní setkání a konference k dvoustému výročí Kačiny

22. června 2023 proběhne na Kačině konference "Historické, kulturní a přírodní hodnoty zámeckých parků". Slavnostní setkání pořádáme při příležitosti 200. výročí prvního pobytu hraběcího rodu Chotků na Kačině a při ukončení doby udržitelnosti projektů „Regenerace zámeckého parku Kačina“ a „Regenerace NKP Kačina – část obora“.

​>> Program konference <<

Vznik komponované krajiny kačinského přírodně krajinářského parku inicioval na přelomu 18. a 19. století hrabě Jan Rudolf Chotek (1748–1824). Ten velkolepě pojatou přeměnu zdejší krajiny konzultoval s významným botanikem a ředitelem císařské zahrady v Schönbrunnu Nicolasem Josephem Jacquinem (1727–1817). V roce 2010 byly zahájeny projekty „Regenerace zámeckého parku Kačina“ a „Regenerace NKP Kačina – část obora“, které si vytkly za cíl navrátit parku podobu, jež měl po větší část 19. století.

Zámecké parky patří mezi mimořádně cenné zahradní památky. Jejich jedinečnost spočívá v prolínání mnoha historických, krajinářských, uměleckých, přírodních a často i hospodářských hodnot. To poskytuje prostor pro mezioborové vzdělávání a rozšiřování obzorů jak odborných kapacit, tak zájmových skupin či veřejnosti.

Společenské setkání připomene první pobyt hraběcí rodiny Chotků na Kačině. Konference se zaměří na prezentaci jedinečných hodnot i skrytého potenciálu kačinského parku a zámeckých parkových lokalit na území České republiky. Současně poskytne ojedinělou příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností a znalostí umožňujících další rozvoj těchto krajinných celků.

Účast na konferenci je bez poplatku a po předchozí registraci. Registrace je již uzavřena. Děkujeme za váš zájem.

Kačina 200 – 22. 6. 2023

9:00–10:00   Registrace účastníků (předsálí konferenčního sálu, vstup do zámku jen hlavním vchodem)

10:00   Přivítání hostů

Hudební vystoupení: houslový virtuos Michael Hejč

Odborný program

 • Evropská úmluva o krajině a příležitosti k rozvoji mikroregionů (Ing. Dalibor Šafařík,Ph.D., Lesy České republiky)

 • Barokní tvář krajiny Novodvorska (Ing. Martin Weber, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
 • Regenerace zámeckého parku Kačina (prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Jana Kohlová, Národní zemědělské muzeum)
 • Regenerace NKP Kačina – část obora (Ing. Pavel Borusík, Ph.D.)             
 • Zajímavé entomologické nálezy z PP Kačina (Ing. Tomáš Veverka, entomolog)
 • Realizací projektu to nekončí, teprve začíná  – následná péče o dřeviny (Ing. Jan Machovec, arborista)
 •  „Když se kácí les – ožívá se park“ – Obnova zámeckého parku v Kynžvartu (Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Národní památkový ústav)
 • Kterak si ceníme našeho dendrologického zámeckého materiálu? (Ing. Milena Andrade Dneboská, Národní památkový ústav)
 • Edukace jako klíč k budoucnosti zámeckých parků (Ing. Hana Poková, Národní památkový ústav)
 • Pastva velkých kopytníků v ČR – potenciál areálu Kačina (Mgr. Dalibor Dostál, Česká krajina o.p.s.)
 • Zámecký park v Krásném Dvoře u Podbořan: představení nových výsledků výzkumu (RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
 • Působení klimatické změny na dřeviny zámeckých parků a zahrad (Ing. Aleš Rudl, Národní památkový ústav)
 • Diskuze

14:30   Slavnostní program 

 • Hudební vystoupení: houslový virtuos Michael Hejč
 • Z deníku Marie Sidonie Chotkové čte Lucie Trmíková
 • Zdravice

Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., náměstek člena vlády (MZe)

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. generální ředitel podniku Lesy ČR

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města Kutná Hora

Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea, s.p.o.

Romée de La Poeze d´Harambure

 • 2123 – Kačina za sto let (PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Národní zemědělské muzeum) 
 • Prezentace Střední vinařské školy Valtice (Ing. Tomáš Javůrek)
 • Odhalení kačinské vinice

Individuální program 

 • Degustace vína a moštů Střední vinařské školy Valtice
 • Raut
 • Komentované prohlídky parku
 • 13. kačinská komnata
Místo konání

Zámek Kačina, muzeum českého venkova, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

Parkovat je možné na parkovišti zámku a případně travnaté ploše naproti, která je vybavena parkovacím automatem. Účastníci konference a slavnostního setkání parkovné neplatí – nemusíte mít obavu, nikdo vás pokutovat nebude. Jen prosíme neparkujte na asfaltové ploše u restaurace „Na Huse“, která patří jinému provozovateli.
Vstup na konferenci a slavnostní setkání je určen pouze pro předem zaregistrované.

Kontakt

konference.kacina@nzm.cz

Vstupné

Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Registrace je již uzavřena. Děkujeme za váš zájem.

Konference probíhá pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, ministra kultury Martina Baxy a ministra životního prostředí Petra Hladíka. 

logo MZeLogo MKLogo MŽP

Akce probíhá v rámci oslav 200. výročí zahájení pobytu hraběcího rodu Chotků na Kačině.

Slavnostní setkání a konference k dvoustému výročí Kačiny