Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výtvarné sympozium na Kačině

Termín konání: 22. 8. 2022 – 28. 8. 2022

Výtvarné sympozium na Kačině

Na konci srpna proběhlo na zámku Kačina u Kutné Hory výtvarné sympozium, kterého se účastnili různí umělci. Téma letošního tvůrčího setkání bylo genius loci zámku Kačina, tedy současná vizuální reflexe místa jeho kontextu a vazeb mezi jedinečnou klasicistní památkou a současnými tvůrci.

V letošním ročníku se např. představili studenti a pedagogové z FMK Zlín.

Matěj Skalický divákům pootevřel knihy, které surreálným gestem diváka staví před skutečnost, která jim jinak zůstává uzavřena v běžně nedostupných policích rozsáhlé knihovny.

Elsa Rauerová se reality dotýká bytostně tělesným gestem, které nás vytrhne z každodennosti. Reaguje nejenom na prostředí zámku, ale také na realitu okolních zvukových a prostorových vjemů. To je následně využito pro fotograficky zaznamenaný obraz.

Pedagožka FMK Lenka Baroňová se svým písmem dotkla klasicistní tradice a myšlení kterou rozvedla do své vizuality v podobě autorského písma. A na závěr Kristina Maňáková svou oproštěnou formou pracuje s prostorovým uchopením kompozice a svým osobitým řádem vidění, které promítá na pískovou plochu nádvoří.