Kontakty

Mgr. Martin Kopeček – osobní profil

Název pozice v NZM

Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, projektový pracovník

 

Vzdělání

Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie

Mgr. – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství dějepisu a základů společenských věd

 

Praxe

8/2017 – dosud  Národní zemědělské muzeum, s.p.o., zámek Kačina

3/2016 – 8/2017 Základní škola Hornoměcholupská, Praha 10

 

Sbírky v NZM

Rostlinná výroba I.

 

Publikační činnost

Kopeček, M.: Téma národnostních menšin v básních Petra Bezruče. In: Jak učit o právech menšin? : odpovědi studentů Pedagogické fakulty UK. Praha: Právnická fakulta UK, 2015, s. 13-18.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty

2015–2018 spoluřešitel výzkumného projektu podpořeného GAUK č. 235115 – Řízení československých zemědělských družstev v období normalizace jako třetí cesta reformy hospodářství