Kontakty

Mgr. Martin Vlček – osobní profil

Název pozice v NZM:

kurátor sbírky obrazů

 

Vzdělání:

Mgr. – historie, dějiny umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Praxe: 

8/2006–dosud: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. – Zámek Kačina

 

Sbírky v NZM:

podsbírka O (sbírka obrazů), péče o mobiliář v zámecké expozici na Kačině

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • Za velkou louží, NZM Kačina 2008
 • Prezentace části Šrobárovy sbírky v rámci Pražské muzejní noci, NZM Praha 2009
 • Expozice Upstairs, Downstairs and Ground, NZM Kačina 2012
 • Haptická expozice, NZM Kačina 2012
 • Jak se stavěl zámek, NZM Kačina 2013
 • Brány památek dokořán, NZM Kačina 2016
 • Muzejní noc, NZM Kačina 2016

 

Vybraná publikační činnost:

 • VLČEK, M.: Nálety sovětského letectva na Brno v dubnu 1945. Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007, s. 279-301.
 • VLČEK, M.: Socialistický realismus v československém výtvarném umění 50. let a díla jeho představitelů ve sbírkách NZM. Prameny a studie 41. Praha: NZM Praha, 2008, s. 107–117.
 • VLČEK, M.: Kůň ve výtvarném umění. Prameny a studie 43. Praha: NZM Praha, 2009, s. 148–162.
 • VLČEK, M.: Historie Šrobárovy sbírky. Prameny a studie 49. Praha: NZM Praha, 2012, s. 214–224.
 • VLČEK, M.: Realizované a nerealizované projekty zahradních staveb v zámeckém parku na Kačině za hraběte Jana Rudolfa Chotka. Prameny a studie 51. Praha: NZM Praha, 2013, s. 122-138.
 • VLČEK, M.: Významní historici a znalci umění spojení se Šrobárovou sbírkou. Prameny a studie 58. Praha: NZM Praha, 2016, s. 98-115.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

2010–2011 autor ilustrací v Encyklopedii strojů a nářadí – výstup Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea