Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Les pramenů – příběhy lesů

Výstava Les pramenů – příběhy lesů, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Expozice Les pramenů – příběhy lesů nabízí výjimečné zážitky, poznání i hru. Nechte si vyprávět příběh z hlubin hlubockých lesů…

Společně s Lesy České republiky srdečně zveme na lovecký zámek Ohrada, jihočeskou pobočku Národního zemědělského muzea.

Zážitková lesnická expozice na Ohradě vypráví prostřednictvím průvodců, exponátů a uměleckých instalací o lesnictví. Vrací se do minulosti a zároveň zachycuje současnou krajinu a pro lesníky a lesy podstatný fenomén vody. Návštěvníci se prostřednictvím výstavy podívají také do dvou významných jihočeských obor – do Poněšic a Staré obory. 

Expozice Les pramenů – příběhy lesů je další z řady zážitkových a edukačních expozic, které připravil vzdělávací a umělecký spolek „mamapapa“. Zážitkovým a současně edukačním způsobem provází návštěvníky lesnickým oborem v místě, kde nadlesní byl kdysi současně i kustodem muzea. Všímá si nejen lesů, ale i vody, jejíž cestu v lesích a z lesů mapuje, a s využitím sbírkových předmětů muzea připomíná i zaniklý fenomén voroplavby.

Příběhy lesů jsou vyprávěny klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i interaktivní projekcí a mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Návštěvník si může zvolit svou cestu: minulostí nebo současností. Instalace spolku mamapapa jsou unikátní především tím, že jsou nedílně spojeny s postavou vypravěče, který se návštěvníkům po celou dobu věnuje, vede je, zapojuje do dějů a postupně odhaluje další a další zákoutí spletitých lidských příběhů a přírodních zákonů. 

 

Expozice je přístupná v otevírací době muzea a pouze s průvodcem (další informace v pokladně muzea).

Pro školy je k expozici připraven lektorský program (délka cca 1 hodina, program rezervujte na nzm.ohrada@nzm.cz).

 

> poslechněte si reportáž Radiožurnálu z návštěvy výstavy Les pramenů – Příběhy lesů a Lýkožrout smrkový: pohroma lesa ze 14. 10. 2019 

Les pramenů – příběhy lesů, Národní zemědělské muzeum Ohrada