Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Rybářství

Expozice Rybářství, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Expozice Rybářství na zámku Ohrada zachycuje vývoj rybářství na našem území od pravěku do současnosti. 

Zaměřuje se zejména na slavnou historii českého rybníkářství. Je zde vystaveno tradiční nářadí užívané k výlovům rybníků i další rybníkářské náčiní. Unikátní je soubor nářadí lidového říčního rybářství.

K nejcennějším exponátům také patří sádrové odlitky lososů zhotovené Antonínem Fričem pro Jubilejní zemskou výstavu v Praze v roce 1891. V části nazvané „Život na vodách“ jsou představeni vodní ptáci včetně nahrávek jejich hlasů a další živočichové spjatí s vodou.

Expozici doplňuje pět akvárií s našimi původními i introdukovanými druhy ryb.

Expozice Rybářství, Národní zemědělské muzeum Ohrada