Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Cesty sbírek - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada

Termín konání: 11. 5. 2021 – 30. 7. 2021

Příběh nejstaršího loveckého a lesnického muzea, Ohrada

Dva příběhy jednoho muzea – i tak by se dala nazvat tato fotografická výstava, na kterou vás zveme do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství do takzvané „rybářské chodby“.

Pojďte se projít cestami, kudy putovaly myslivecké a lesnické sbírky Československého zemědělského muzea a také cestou jedinečné schwarzenberské sbírky shromažďované celých sto let na loveckém zámku Ohrada.

První fotografický příběh vypráví o Lesnickém a loveckém muzeu na Ohradě, o jeho vzniku a událostech, které ho formovaly, a to až do doby, kdy zámek i sbírky převzalo tehdejší Zemědělské muzeum, předchůdce Národního zemědělského muzea. První sbírky Lesnického a loveckého muzea začal na Ohradě svou vynikající preparátorskou prací vytvářet lesnický adjunkt Václav Špatný. Již v roce 1842 se majitel zámku Jan Adolf II. Schwarzenberg rozhodl zpřístupnit tuto sbírku preparátů veřejnosti, navíc doplněnou o sbírku trofejí v tzv. „Tierkabinetu“. Postupem času se klenotem sbírky staly ornitologické preparáty a takzvané poslední úlovky významných druhů zvěře na Šumavě. Ačkoliv zámek Ohrada prošel v průběhu staletí několika pohnutými dějinnými událostmi, schwarzenberská sbírka zůstala zachována.

 

Druhý příběh pak skrze plány a fotografie ze zámku Ohrada vypráví složitou cestu Zemědělského muzea od pouhého záměru takové muzeum vůbec vytvořit, přes obtíže spojené s jeho budováním, síť regionálních poboček, ať už cíleně založených nebo „nechtěných“, až po své konečné místo na loveckém zámku Ohrada. Na fotografiích si můžete prohlédnout různé expozice, kde byly postupem času umísťovány sbírky lesnictví, myslivosti, rybářství, a to v Opavě, Brně, na Konopišti a podobně. Naše vyprávění doplňuje i několik sbírkových předmětů.

 

Cesty těchto dvou příběhů se na loveckém zámku Ohrada propojily v roce 1961. Od té doby jsou zde uchovávány, rozšiřovány a hlavně z velké části přístupné veřejnosti.

 

Díky fotografiím si tak můžeme uvědomit důležitost a kontinuitu zachování historického povědomí a historických souvislostí dnes již jedné sbírky.

 

Stáhněte si doprovodný text k výstavě zde.

Fotoalbum