Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Malá galerie Ohrada: Myslivci ve fotografii

Termín konání: 24. 6. 2023 – 24. 8. 2023

Výstava Malá galerie Ohrada: Myslivci ve fotografii

V letošním roce oslavuje Českomoravská myslivecká jednota významné jubileum. V roce 1923 zahájila činnost jednotná organizace myslivců tehdejší Československé republiky a také bylo poprvé vydáno významné myslivecké periodikum – časopis Myslivost. Naše muzeum se připojuje k těmto oslavám a připravuje celou sérii výstav, připomínajících význam tradic české myslivosti i současnou pestrou činnost myslivců v ochraně zvěře a krajiny.

V rámci cyklu Malá galerie Ohrada představíme návštěvníkům dokumentární snímky z dob minulých i současných – činnost myslivců, lovecké akce, vysazování remízů i zvěře do krajiny, edukační práce s mládeží i roli myslivců v komunitě, portréty osobností a další zajímavé snímky amatérských i profesionálních fotografů z archivu NZM, časopisu Myslivost i soukromých sbírek.