Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Návrat velkých šelem

Termín konání: 1. 4. 2023 – 28. 7. 2023

Výstava Návrat velkých šelem

Výstava návrat velkých šelem v NZM Ohrada je přirozeným završením volného cyklu výstav z let 2018-2020 na téma reintrodukce velkých savců do České republiky. V minulých letech se návštěvníci mohli seznámit s problematikou návratu velkých býložravců – zubra a losa, letos přichází na řadu čtveřice predátorů – kočka divoká, medvěd, rys a vlk.

Výstava mapuje vývoj vztahu šelem a lidí v průběhu staletí od středověku až po současnost, od striktního vnímání šelmy jako hrozby a nepřítele až po současný pohled na predátory jako přirozené obyvatele přírody, jejichž návrat do naší kulturní krajiny po více než sto letech však přináší řadu úskalí.

Touto výstavou chceme v základních obrysech přiblížit široké veřejnosti témata vztahu lidí a šelem, a též biologii a chování predátorů. Reitrodukce velkých zvířat, a obzvláště šelem, je v současnosti jedním z celospolečenských témat, které přesahuje hranice ochrany přírody. Jedná se o složitou problematiku, která v sobě zahrnuje krom biologických aspektů i otázky etické, filosofické a samozřejmě politicko-ekonomické. Návštěvníkům tak umožníme nahlédnout do života těchto pozoruhodných zvířat.

V expozici si budou moci mimo jiné prohlédnout exponáty vlka, rysa, medvěda, kočky divoké, ale i šakala obecného, u nás málo známé šelmy, který k nám expanduje z původní oblasti výskytu na Balkánu.

Výstava Návrat velkých šelem