Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Rybník, krajina a my v soukolí času

Termín konání: 3. 8. 2021 – 2. 1. 2022

Munický rybník, Ohrada

Výstava „Rybník, krajina a my v soukolí času“ je spolu s již realizovanou výstavou „Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích“ v NZM Praha součástí projektu “Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě” (RYBA) NAKI II.

Cílem výstavy je zachytit, jak výstavba rybníků v českých zemích ovlivnila v průběhu zhruba jednoho tisíciletí tvářnost naší krajiny i život lidí. Výstava je ovlivněna skutečností, že v témže areálu, kde se bude konat, je stálá expozice „Vývoj rybářství“, v níž je zčásti podobné téma rovněž zpracováno. Protože jsme se nechtěli opakovat, je výstava zaměřena tak, aby stávající expozici doplňovala a rozšiřovala o nová témata.

Návštěvníci se zde tak dozví např. o rozporuplném vnímání hromadné výstavby rybníků v době renesance, o úloze rybníků ve válečnictví, kde rybníky měly nejen funkci fortifikační, ale byly využívány i jako útočné zbraně.

Pozornost je věnována rovněž významu rybníků v krajinné ekologii. Rybníky a jejich bezprostřední okolí vytvářejí nové biotopy a významně zvyšují biodiverzitu krajiny. Vzniká prostředí pro život organismů – hub, rostlin a živočichů, které bychom v okolní zemědělské krajině a hospodářských lesích těžko hledali.

Rybníky inspirovaly mnohé umělce a některá jejich díla budou na výstavě představena. Především jde o tvorbu našich malířů – krajinářů, kterým svět rybníků učaroval, ale i o další umělecké obory jako je literatura – poesie i próza, hudba či film.

Zapomenout ale nemůžeme ani na ty, pro něž bylo rybníkářství denním chlebem. Budou zde představeny profese spojené se stavbou rybníků a chovem ryb od středověku po současnost a také práce rybníkářů v průběhu roku.

Výstava, přestože se nevyhýbá kontroverzním tématům v rybníkářství v minulosti i současnosti, je v hlavní míře oslavou práce našich předků, kteří z hendikepu absence moře, velkých jezer a dolních toků řek u nás dokázali udělat přednost a vytvořit kulturní krajinu blízkou přírodě s vysokou estetickou hodnotou.

Fotoalbum