Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Lýkožrout smrkový – pohroma lesa

Lýkožrout smrkový – pohroma lesa

Proč nám smrky umírají? Jak může malý brouk zničit tolik lesů? A jak s kalamitami bojují lesníci?

Aktuálním škůdcem a kalamitou v našich hospodářských lesích se zabývá vzdělávací program, ve kterém vás náš kvalifikovaný lektor provede nejen biologickým vývojem tohoto brouka a jeho působením na stromy, ale také prací lesníků, a přiblíží jejich boj za zachování našich lesů.

Objednávky: 

  ivana.kinska@nzm.cz      770 183 117, 778 111 300, 387 965 340

Uveďte prosím počet a věk žákůpreferovaný termín a čas (lektorské programy nabízíme v úterý, ve středu a ve čtvrtek; ve výjimečných případech lze domluvit jiný den). Na požádání vystavíme fakturu.

 

RVP: Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ, 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ

Délka: 45 minut, 90 minut

Počet žáků: min. 10

Cena: 45 min: 40 Kč, 90 min: 50 Kč