Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Folklor je lajf

Termín konání: 8. 11. 2023 – 8. 12. 2023

Výstava Folklor je lajf

Cílem výstavy je poukázat na tradici, která je dodnes stále zachována. Není minulostí a je součástí moderní doby. Výstava uvede umělce, kteří ve své tvorbě prvky lidové kultury využívají. Zosobňují je svým vlastním způsobem a propojují je tak s obdobím modernity.

Výstavu najdete na podestě hlavního schodiště ve 2. NP.

Tradice propisující se do umění? Kurátorka výstavy Karolína Slováková připravila pro expozici spoustu děl, ve kterých se objevují tradiční výšivky, květinový design, ale i modrotisk. Na výstavě nebudou chybět ani textilní interpretace a variace krojů a jejich materiálů. Výstava poukazuje na tradici, která je stále moderní. Integruje se do mnoha podob a zpracovává tak různé tradiční náměty, využívá k tomu několik prostředků. Na jednom výstavním prostoru se sejde několik českých umělců a dva zahraniční. Koncept tradičních slovanských témat ozvláštní díla čínské umělkyně Ming Lu, která působí v Berlíně. Z moravskoslezské umělecké scény představí svá díla hned čtyři autoři.

Malby Jiřího Kuděly explicitně zachycují venkovské prostředí a jejich obyvatele, často v tradičních krojích. Umělkyně Ivana Štenclová pak zase humorně propojuje infantilního Mickey Mouse s klasickými folklorními vzory. Koneckonců s modrotiskovými materiály tvoří mnoho autorů a výstavu doplní díla studentů pražských uměleckých škol UMPRUM a AVU z oborů návrhářského designu a malby, kteří představí svou vizi moderního modrotiskového oděvu.

S textilem také pracuje mladá studentka malby Antonie Zichová. Běžné plátno vyměnila za staré látky, které opatřuje výšivkami a oživuje tak jejich původní kouzlo. Vlastimil Nenadál ve svých malbách zpracovává tradiční rostlinný motiv a jako u babičky na valašské chalupě se divák ocitne s květinovou instalací Karolíny Slovákové.

Další uměleckou technikou, kterou výstava nabídne, jsou grafické tisky, “linokrojky”, s folklorními motivy umělkyně Líšča ze Slovenska.

Výstavu si můžete prohlédnout ve 2. NP našeho ostravského muzea do 8. prosince 2023.