Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Plužiny. Historické polní systémy České republiky

Termín konání: 12. 10. 2023 – 31. 1. 2024

Výstava Plužiny. Historické polní systémy České republiky

Seznamte se s fenoménem historických polních systémů v české krajině a s rolí plužin v hospodářských systémech různých historických období i v dnešní krajině.

Výstava vznikla na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na období 2016-2022 „NAKI II.“ Ministerstva kultury. Výstava prezentuje výstupy výzkumného projektu DG18P02OVV060 Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin řešeného v letech 2016–2022.