Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná

Termín konání: 26. 9. 2023 – 31. 7. 2024

Ukrajinská pole orná a válečná

Výstava se zabývá velmi aktuálním tématem ukrajinského zemědělství, které představí v několika perspektivách. Prostřednictvím exponátů, fotografií i virtuální reality vás zavede přímo na Ukrajinu, do míst, kde zuří válečný konflikt. Dozvíte se informace o struktuře a zemědělství na Ukrajině a o jeho významu nejen pro tamní lokální ekonomiku, ale i pro globální svět. 

Ukrajinská pole orná a válečnáUkrajinská pole orná a válečná

Ukrajina byla nazývána „obilnicí Sovětského svazu“ či „obilnicí světa“ a zajišťovala velmi významný podíl na evropských i světových dodávkách různých zemědělských komodit.

Okupace části východních území, časté ostřelování civilních infrastruktur v celé zemi, námořní blokáda černomořských přístavů i otevření evropských trhů pro ukrajinské plodiny způsobily rozsáhlé změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích a měly vliv na navýšení cen komodit v různých částech světa.

Výstava vás prostřednictvím exponátů, fotografií i virtuální reality zavede přímo na Ukrajinu, a to  do míst, kde zuří válka.

Vystaveny budou autentické vraky tří kusů zemědělské techniky z Černihivského regionu. Zničený kombajn, traktor a secí stroj symbolizují dopady násilného válečného konfliktu, který se nevyhýbá ani zemědělství a lidem v něm pracujících. Osobní příběhy spojené se zničenými stroji vypovídají o situaci na Ukrajině na jaře 2022. Výstava je umocněna zážitky prostřednictvím virtuální reality Ondřeje Moravce a Volodymyra Kolbasy, která návštěvníky přenese přímo do poškozených zemědělských podniků.

Putinův hlad

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná je součástí projektu Ministerstva vnitra Putinův hlad.

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná

Zvolený název celého projektu Putinův hlad odkazuje na cílenou formu hybridní války vedenou současným Ruskem, války, které jsme i my přímými účastníky. V některých částech světa může tento stav způsobit nové vlny hladomoru a následné migrace. Samotná výstava  připomene také tragédie spojené s rozpoutáním hladomoru na území Ukrajiny a jiných částech SSSR v průběhu 20. století. V neposlední řadě výstava přiblíží  spojitost s Ostravou, kdy Vítkovické železárny a přidružené podniky během minulého století realizovaly celou řadu významných staveb na Ukrajině. Naše země tak má s pomocí Ukrajině společného více, než se může na první pohled zdát. Výstavu doprovodí exteriérová fotografická výstava.

 

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, ministra zemědělství Marka Výborného, ministra vnitra Víta Rakušana, ministra kultury Martina Baxy, hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky a primátora města Ostravy Jana Dohnala.

Titul výstavy je inspirován dílem Vladislava Vančury, rodáka z Háje ve Slezsku, vzdáleného necelých 20 km od NZM Ostrava.

 

Autorský tým: Ivan Berger, Marta Krusberská, Štěpán Daněk, Semen Lysytskyj, Lenka Karaka
Umělecká instalace: Vartan Markarian, Volodymyr Kolbasa, Vadim Makhitka
Virtuální realita: Volodymr Kolbasa, Ondřej Moravec, Brainz Immersive
Fotografie:  Vladimír Hostinský
Příprava exponátů: Jakub König
Spolupracující instituce:  Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, ČD Cargo logistics, Rotary Club Pardubice, Agromino

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná