Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Adventní dílny pro žáky ZŠ a MŠ

Termín konání: 12. 12. 2022 – 15. 12. 2022

Adventní dílny

Přijďte si užít vánoční atmosféru na adventní dílny v naše muzeum v Ostravě. Pod odborným vedením si děti z  mateřských škol i žáci škol základních vyrobí vánoční ozdoby z přírodnín, z vlny, nebo si ozdobí vánoční perníček.

Pro účast je nutná předchozí rezervace e-mailem: petra.dudova@nzm.cz.

Dílny pro žáky základních škol: 12. a 13. 12. od 8:30 a 10:30

Dílny pro děti mateřských škol: 14 a 15. 12. od 9:00

adventní dílny