Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Noc vědců 2021

Termín konání: 24. 9. 2021, 17:00–22:00

Noc vědců

V Národním zemědělském muzeum v Ostravě vás během Noci vědců čekají workshopy, dílny, komentované prohlídky muzejních výstav a expozic, ukázky zemědělské techniky, odborné přednášky i dětské soutěže.

Podrobný program najdete na webu Noci vědců.

 

PROGRAM:

17:00 – 18:00 Přednáška Městská zeleň a kvalita ovzduší

Zeleň má mnoho neocenitelných přínosů pro kvalitu života ve městech. Jedním z nich je její pozitivní dopad na ovzduší. Projekt CLAIRO, na kterém se podílí Slezská univerzita, Vysoká škola báňská, Univerzita Palackého v Olomouci a další partneři, se mj. zabývá výsadbou zeleně pro dosažení maximálního záchytu škodlivin z ovzduší a posilováním odolnosti zeleně prostřednictvím biologických hnojiv. Další součástí projektu je veřejný průzkum, jak vnímají kvalitu ovzduší a přínosy zeleně obyvatelé Moravskoslezského regionu a co jsou ochotni sami měnit.


17:00 – 19:00 Workshop Potraviny v čase

Jsou potraviny, na které se vyplatí počkat (olomoucké tvarůžky, pivo – to chce čas) a potraviny, na které jsme dlouho čekali.
Některé potraviny se musí konzumovat hned, jiné chtějí čas, některé potraviny se konzumovaly v minulosti, jiné dnes a jiné se budou jíst v budoucnu. Jsou potraviny, na které se v Evropě trochu zapomnělo...

Na workshopu se můžete těšit na tyto aktivity:
1. výroba šlehačky v minulosti a dnes (ruční výroba šlehačky, mixérem...);
2. výroba sýřeniny;
3. i kvasinky potřebují čas – fermentace kvasinek;
4. škrob v čase – retrogradace škrobu (stárnutí pečiva), pokus se škrobem tzv. šikovné ručičky;
5. ukázka potravin, které potřebují dlouhý čas pro svou výrobu;
6. degustace jedlého hmyzu – návrat k potravině, která se konzumovala v minulosti a dnes se k ní vracíme.

Workshop pořádáme ve spolupráci s Ústavem analýzy a chemie potravin a povedeho Ing. at Ing. Anna Adámková, PhD.


17:00 – 22:00 Workshop Pivovarská laboratoř

Pivovarské laboratoře byly od 30. let 20. století stále častěji součástí velkých pivovarů. Tato pracoviště připravovala analytické rozbory u pivovarských surovin, meziproduktů i u finálních výrobků. Pivovar Nošovice (Radegast) měl již od svých počátků zařízenou vlastní laboratoř se stálým odborným personálem. Přijďte nahlédnout do naší pivovarské laboratoře a seznámit se s řadou zařízení, která se v tomto provozu používala(sacharometr, hustoměr, refraktometr, PH metr aj.).


17:00 – 19:00 Jak dlouho trvá výcvik starokladrubských koní pro službu u police?

Živí starokladrubští koně ve službách Městské policie Ostrava před budovou Národního zemědělského muzea. Přijďte se dozvědět více o práci hipologického oddílu, pobesedujte se strážníky o výkonu služby a o výcvikuk koní pro práci u městské policie.

Koně pro službu v řadách MPO jsou vybíráni od věku 2,5 let a základní výcvik koní trvá při příchodu koně 1–2 roky. Při výcviku se částečně potlačují některé přirozené vlastnosti koní a odbourává strach z neznámých věcí, které by v přírodě kůň řešil útěkem, a které přináší život ve městě, jako je silniční provoz, hluk, billboardy, vlajky, transparenty, oheň, pyrotechnické efekty, velký dav osob apod. Další výcvik – zdokonalovací, pak trvá po celé působení koně v řadách MPO. Koně jsou zařazováni do aktivní služby zhruba ve věku od 4 let. Slouží ve dvojici spolu se starším zkušeným koněm, od kterého získávají potřebné návyky. Přijďte pozdravit bělouše a vraníka na Noci vědců!


18:00 – 19:00  Přednáška Světla a stíny regenerace starokladrubského vraníka – Mgr. Eva Jurečková

Cílem této přednášky je představit posluchačům nelehký osud starokladrubských vraníků na našem území ve spojitosti s politickým a společenským vývojem Československa v průběhu 20. století. Poslední zástupci vrané varianty našeho původního plemene byli po likvidaci stáda v kladrubském hřebčíně soustředěni v Průhonicích u Prahy, kde byla posléze zahájena
jejich regenerace profesorem Františkem Bílkem. Po skončení druhé světové války tento výjimečný zootechnický proces pokračoval ve slatiňanském hřebčíně, jenž byl následně přejmenován na Výzkumnou stanici pro chov koní ve Slatiňanech. Vědecká činnost stanice a podporovatelé regeneračního procesu byli základem pro jeho úspěšný postup, jehož výsledkem bylo obnovené stádo starokladrubských vraníků, které lze ve Slatiňanech obdivovat i v současnosti.

Přednášející Mgr. Eva Jurečková


19:00 – 20:00  Komentovaná ukázka Paul Kupelwieser a jeho doba: vídeňské kulinární zastavení

Tak jako k sobě neodmyslitelně patří Vítkovice a Paul Kupelwieser, tak byl tento technický vizionář, generální ředitel železáren a zakladatel industriálního města nové generace bytostně spjat s vídeňským kulturním prostředím. Ve Vídni se do umělecké rodiny narodil, vyrostl a setkával se s předními představiteli moderní intelektuální a obchodně-podnikatelské společnosti. A ani po odchodu do nových působišť své vazby s metropolí na Dunaji nikdy nezpřetrhal. Životním stylem a zvyky zůstal Kupelwieser i s rodinou ukotven v měšťanské každodennosti elegantní Vídně sklonku 19. století a přinesl si je s sebou i do Vítkovic. Přijměte pozvání na krátké zastavení, přibližující vídeňskou kulinární kulturu té doby ve světle dobových materiálů tak, jak se mohly pod přísným vedením Marie Kupelwieserové, ředitelovy milované a obdivované choti, připravovat i v její domácnosti ve vítkovickém „zámečku“.
Ukázku pořádáme ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezská univerzita.

Přednášející Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.


20:00 – 21:00 Přednáška Záchrana starých a krajových odrůd v Poodří – Bc. et Bc. Tony Skřipčák

Záchrana genofondu v CHKO Poodří – v současné době je sortiment produkčně pěstovaných odrůd ovoce velmi úzký a s tím, jak postupně mizí staré a krajové odrůdy, mizí i donory genů nesoucí velice zajímavé vlastnosti – originální tvar plodů, chuť, vůně. To všechno dnešním produkčně pěstovaným odrůdám často schází. Udržovat co nejširší genofond je tak velmi důležité z hlediska rizika příchodu nějaké nové choroby. To a mnohem více se dozvíte na přednášce Tonyho Skřipčáka.


online od 17 hodin Retrogastronomie – vídeňská kuchyně

Příprava a servírování s přihlédnutím k dobovým zvyklostem.
Receptury dle Kathariny Prato 1858 a Louisy Seleskowitz 1879.

Videofilm byl připraven ve spolupráci Národního zemědělského muzea Praha a Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě v rámci řešení projektu Kulinární dědictví českých zemí – paměť, prezentace a edukace, DG18P02OVV067, podpořeného Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR.

Paul Kupelwieser a jeho doba: vídeňská kulinární zastavení
Námět, scénář, výběr menu, experimentální retrogastronomie: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (SU FPF Opava)
Spolupráce: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (SU FPF Opava)


online od 17 hodin Staré krajové odrůdy v našem okolí

Věděli jste, že původní odrůdy ovocných stromů najdete ve svém okolí? Tony Skřipčák poodhalí historii těchto stromů, řekne něco o přednostech pěstování původních odrůd ovoce a s pamětníky zavzpomíná na příběhy konkrétních ovocných dřevin. Mapování původních odrůd se zaměří na lokality – Stará Bělá, Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a jiné.