Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Ostravská muzejní noc 2023

Termín konání: 20. 5. 2023, 17:00–23:59

Ostravská muzejní noc 2023

V sobotu 20. května se uskuteční čtrnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Těšte se na bohatý program plný zábavy i poznání.

PROGRAM Ostravská muzejní noc NZM Ostrava

17.00–23.00 Mysli globálně, jednej lokálně

Plýtvání jídlem zanechává výraznou stopu na životním prostředí i v našich peněženkách a přispívá k sociálním problémům. Na praktické ukázce si návštěvníci vyzkouší, kolik jídla vyhodíme, kdo se nejvíce podílí na plýtvání potravinami a zjistí, jak mohou přispět ke snížení plýtvání potravinami. 

Tento program je organizován ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava.

17.00–23.00 Potraviny bez obalu

Obaly používáme už od pravěku. Dříve používané obaly z kůže, dřeva či keramické nádoby nahrazuje nespočet materiálů od plastů po různé kombinace materiálů, které více vyhovují aktuálním požadavkům. Jak je to s recyklovatelností potravinových obalů a jejich uhlíkovou stopou? Obejdeme se bez obalů a které obaly naší planetě nevíce škodí?

17.00–23.00 Nový život starým reklamním bannerům

V současnosti se na světě plýtvá nejen potravinami, ale také běžnými znovu využitelnými materiály. Přidejte se k nám a vytvořte si svou originální peněženku ze staré banneroviny, která by byla jinak nevyužita. Pomůžete nám zrecyklovat už nepoužívaný materiál v muzeu a pro sebe si tak vyrobíte krásnou vzpomínku na letošní Ostravskou muzejní noc, která vás může doprovázet každý den. Peněženku bude možné si vyrobit ve více tvarech z několika různých starých bannerů.

18.00 Z kuchyně našich předků: zbytkové vaření

Komponovaná přednáška s ochutnávkou a prezentací encyklopedie kulinárního dědictví.

Irena Korbelářová, Slezská univerzita v Opavě

Možná si dnes ani neuvědomujeme, jaké skvělé pochoutky hodné dnes běžně užívaného označení zbytkové pokrmy uměly naše babičky a prababičky připravit. Nakoukněme proto do měšťanské i venkovské kuchyně 19. a 20. století a seznamme se s některými z běžných jídel i slavnostních laskomin, uvařených ze surovin, které by dnes možná skončily v odpadcích.

 Nutná rezervace na https://www.ostravskamuzejninoc.cz/cz/rezervace

17.00–23.00 Volná prohlídka stálých expozic a výstav

Výstava Zemědělství 4.0

Hlavním cílem výstavy je srozumitelně přiblížit návštěvníkům podstatu probíhajících změn v zemědělství, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských strojů Jedním z témat výstavy je také rozdělení plastů na bioplasty a plasty vyrobené na ropné bázi.

Výstava Republika zemědělcům – zemědělský plakát ve 20. století

Propaganda poúnorového režimu v Československu vyprodukovala značné množství vizuálně působivých plakátů. Jejich cílem bylo vázat pozornost veřejnosti a tematizovat politické nebo hospodářské cíle KSČ. Navzdory hrůznému průběhu násilné kolektivizace, plakátová tvorba, která tento proces doprovázela, přinášela veskrze pozitivně laděné motivy vzájemnosti, přátelství, spolupráce a budoucí hojnosti.

Zemědělská technika

Stálá expozice zemědělské techniky, která je rozdělena do tří základních tematických celků, a to jsou traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin.

Depozitář potravin

Potraviny ze všech stran i ze všech úhlů pohledu, interaktivně a všemi smysly. V rámci Ostravské muzejní noci se zaměříme na plýtvání potravinami a na potravinové obaly.

Galerie českých potravin

Znáte příběhy českých potravin, které denně kupujete v obchodech a na tržnicích? V expozici čistou galerijní formou prezentujeme výjimečné potraviny z Čech, Moravy i Slezska.

19.00–24.00 Táborák a opékání špekáčků

Tradiční opékání špekáčků před budovou muzea