QR zemědělství 4.0

02

1) Revolucje

 

Rolnictwo 1.0

żywa siła

9000 pne

 

przemysł 1.0

silniki, maszyneria

1780

 

Rolnictwo 2.0

silniki, maszyneria

1870

 

przemysł 2.0

elektryfikacja, produkcja masowa

 

1900

 

przemysł 3.0

Robotyka, informatyka

1960

 

Rolnictwo 3.0

Elektrotechnika, produkcja masowa

1980

 

przemysł 4.0

technologia cyfrowa, maszyny autonomiczne, sztuczna inteligencja

2010

 

Rolnictwo 4.0

technologia cyfrowa, maszyny autonomiczne, sztuczna inteligencja

2020

 

2) Retrofuturyzm

2.1) Centrum sterowania zdalnie sterowanej farmy z panoramicznym płaskim ekranem, wizja z 1931

2.2) Wizja w pełni zelektryfikowanej farmy z 1922 r.

Legenda: 1) pila 2) klučka 3) secí stroj 4) kultivátor 5) vodní pumpa 6) pluh 7) vodní elektrárna 8) kultivátor 9) silo 10) mlátička 11) dojička 12) řezačka kukuřice 13) mlýnek na krmivo 14) seno 15) automatické krmiče 16) výtah na seno 17) reflektor 18) soukromý telefon 19) reflektor 20) mobilní pumpa 21) mlékárna 22) svícen na vajíčka 23) lahvárna 24) separátor 25) máselnice 26) hodiny 27) inkubátor 28) ohřívač 29) umělá líheň 30) vodní ohřívač 31) studna 32) kompresor 33) automatická pumpa 34) sklep 35) chlazení 36) kuchyně 37) prádelna 38) koupelna 39) jídelna 40) roura v mokré půdě 41) veřejná telefonní linka 42) osvětlení 43) dům farmáře 44) radioanténa (oficiální zemědělské zprávy) 45) nabíječka akumulátorů 46) garáž 47) řezačka na dřevo 48) cirkulárka

2.3) Wizja zelektryfikowanej francuskiej farmy 2000 roku, stworzona w 1903 r.

Retrofuturyzm to dziedzina literatury i sztuk wizualnych, która przedstawia idee dotyczące przyszłości oparte na aktualnej wiedzy w nauce i technologii. Powstałe wyobrażenia próbują przewidzieć, jak będzie wyglądało społeczeństwo w najbliższej lub odległej przyszłości. Terminu tego po raz pierwszy użył w 1983 roku Llod Dunn.

2.4) Pomysł sterowanej głosem kosiarki zautomatyzowanej z 1958

2.6) Superfarma 2020 roku, wyobrażenie z 1979

2.8) Wizja zautomatyzowanej farmy z 1982

2.9) Wizja robota zbierającego owoce, lata 80. XX wieku, ZSRR

 

3) Historia robotyki

Słowo robot zaproponował w 1920 roku Josef Čapek do dramatu science fiction R.U.R. Karla Čapka. Termin ten był używany dla różnych fikcyjnych i rzeczywistych urządzeń. Dopiero w 1954 roku amerykański konstruktor George C. Devol zaprojektował ramię robota, na które w 1961 roku uzyskał patent. Od 1962 roku zostały na rynek wprowadzone roboty Unimate i Versatran, które znalazły zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym. Już w 1974 roku w produkcji przemysłowej w USA wykorzystano 800 robotów, a w Japonii nawet 1500. Rozwój robotyki dla przemysłu był ważnym warunkiem późniejszego rozwoju autonomicznych maszyn dla rolnictwa.

 

3.1) David Mills przyjmuje filiżankę kawy od robota Versatran 500, fabryka Hawker Siddeley w Hatfield, 1968

3.2) Pierwszy przemysłowo wdrożony robot Unimate, biorący udział w procesie produkcyjnym w 1962 roku w General Motors

3.3) Robot Unimate Puma 500 sterowany komputerowo, 1986 rok

3.5) Linia montażowa spółka Rover, 90. lata

 

4)

Jesienią 1983 roku na konferencji naukowej w Tampa (USA) po raz pierwszy doszło do podsumowania rozwoju technologii widzenia maszynowego, czujników i robotyki w ich zastosowaniu w rolnictwie. Na przełomie lat 70. i 80. ceny mikroprocesorów spadły na tyle, że możliwa była ich masowa ekspansja, a jednocześnie wydajność procesorów wzrosła do tego stopnia, że umożliwiła ich zastosowanie w aplikacjach dla inteligentnego rolnictwa. Mimo to większość opracowanych maszyn pozostała w postaci prototypów i wyposażenia eksperymentalnego. Na przykład w 1975 roku cena IBM 5100 wynosiła 20 000 USD, podczas gdy w 1981 roku PC 5150 marki IBM sprzedawano za 3 005 USD.

4.2) Robot do zbioru owoców

Robot został opracowany z myślą o widzeniu maszynowym we Francuskim Instytucie Inżynierów Rolnictwa w Montpellier (CEMAGREF) jako urządzenie z minimalnym nakładem pracy manualnej. Robot składał się z trzech głównych części: ramienia teleskopowego zakończonego pozycjonowanym efektorem, urządzenia skanującego – kamery CCD umieszczonej wzdłuż osi ramienia teleskopowego oraz komputera jako systemu sterowania. Ramię teleskopowe było puste, jabłka wpadały przez rurkę do kosza. Komputer koordynował nagrania z kamery, wykrycie owoca i sterował ruchem ramienia teleskopowego.

4.3) Robot do strzyżenia owiec opracowany przez spółkę Australian Wool Company (AWC) w 1979

Robot przez 2,5 roku znajdował się w fazie testów i prób. Był sterowany przez minikomputer HP 21MX-E, który miał 256 kB pamięci i wyświetlacz. Czujniki robota przesyłały sygnał analogowy do cyfrowego interfejsu komputera. Maszyna pozwalała w ciągu dziesięciu minut ostrzyc owcę o wadze 30-45 kg i uzyskać przy tym 80% wełny.

 

4.4) Robot do sortowania ogórków opracowany przez Mitsubishi Electric Corporation

Ogórki poruszały się na białym tle, aby tworzyć wystarczający kontrast. Kamera robiąca zdjęcia miała rozdzielczość 1 024 pikseli. Pojawiły się jednak trudności w ocenie kształtu oraz z powodu szumu sygnału spowodowanego niepożądanymi odbiciami od powierzchni ogórka, brudem lub kroplami wody. Każda linia sortująca była sterowana przez dwa 8-bitowe mikroprocesory z pamięcią 12 kB. Maszyna była w stanie przesortować 36 000 ogórków na godzinę. Prędkość przenośnika wynosiła 23 m na sekundę. Widzenie komputerowe zapewniały kamery Reticon Modem MC520Y Matrix Camera (100 x 100 px), Reticon Model LC110 Line Scan Camera (256 px) i Reticon Model RS520-08 Controller. Ponadto maszyna zawierała jednostkę obliczeniową Intel Series III Development System z 1 MB pamięci, kontrolerem DMA, kolorowym wyświetlaczem z dyskiem 22MB.

 

4.5) Autonomiczny kombajn

W 1981 roku Ito Nobutaka zaprezentował kombajn zbożowy sterowany mikrokomputerem. Nawiązywał przy tym do starszego projektu autonomicznego kombajnu z 1976 roku, opracowanego w Iseki. Mimo udanych testów kombajn nie był oferowany komercyjnie ze względu na skomplikowaną konserwację i wysoką cenę zakupu.

 

5) Inteligentna farma

Pokolenia rolników w przeszłości polegały na doświadczeniu i znajomości środowiska, w którym prowadzili uprawy i hodowle. Na polach rolnicy musieli sprawdzać, gdzie gleba jest bardziej żyzna, gdzie rozmnażały się chwasty, gdzie pozostała woda i tak dalej. Od ich umiejętności zależało zaopatrzenie całego społeczeństwa. Rozwój przemysłu w XX wieku umożliwił powszechne stosowanie środków chemicznych na polach i mechanizację rolnictwa. Rolnictwo stało się wydajniejsze, ale też droższe, bardziej rozrzutne i mniej przyjazne dla środowiska. Rolnictwo precyzyjne i inteligentne farmy to powrót do dobrej znajomości środowiska naturalnego. Zarządza ekonomicznie i ekologicznie dzięki precyzyjnemu sterowaniu, precyzyjnym lokalnym ingerencjom i zarządzaniu cyfrowemu. Przyszłością inteligentnych farm jest sztuczna inteligencja, która potrafi uczyć się z zebranych danych, co może zapobiegać awariom i oferować optymalne rozwiązania na wszystkich etapach produkcji.

Zarządzanie farmą

Wszystkie dane są dostępne za pośrednictwem rozwiązań chmurowych na telefonie komórkowym lub komputerze.

 

Automatyczny rejestr pracy

Zawiera przegląd ruchu i użytkowania maszyn i urządzeń.

 

Mapy do różnych zastosowań

Mapy z indeksami wegetacji są niezbędne do dokładnej gospodarki wodnej i nawożenia.

 

Sondy glebowe

Dostarczają informacji o wilgotności i temperaturze gleby na kilku poziomach pod ziemią, ale także nad powierzchnią.

 

Czujniki osuszania liści

Ta technologia monitoruje osuszanie upraw i zapewnia natychmiastowe informacje o stanie nawodnienia roślin.

 

Stacje pogodowe

Bezprzewodowe stacje pogodowe zbierają informacje pogodowe z opcją wysłania alertu SMS-em lub e-mailem w przypadku nagłych zmian.

 

Monitorowanie ruchu zwierząt

Obroże i przywieszki wyposażone w technologie GPS i RFID pozwalają monitorować wypasane zwierzęta, lokalizować je w przypadku gdy uciekną z pastwiska oraz chronić je przed kradzieżą.

 

System kontroli obecności

Zapewnia identyfikację operatora maszyny oraz zbiera dane o godzinach pracy i wydajności pracowników.

 

Nawigacja na polu

Ułatwia orientację na granicach działek, zwłaszcza w nocy. Pozwala precyzyjnie aplikować nawozy i środki ochrony roślin. 

 

Ewidencja ustawowa

Jest to rejestr informacji wymaganych przepisami prawa, takich jak dzienniczek oleju napędowego, nawozów na blokach glebowych, POR, zabiegów siewnych itp. z natychmiastowym dostępem.

 

Sondy do zbóż

Sondy prętowe lub linowe do kontroli upraw podczas przechowywania. Ostrzegają przed gwałtownym wzrostem temperatury i wilgotności.

 

5.1) 360 SOILSCAN™

Przenośna maszyna 360 SOILSCAN™ do analizy azotu azotanowego gleby jest w stanie bardzo szybko i łatwo określić zawartość azotu azotanowego. Przyrząd ma wbudowaną elektrodę jonoselektywną, która analizuje próbkę w ciągu 5 minut. Wynikiem pomiaru są wartości zawartości azotu azotanowego w mg/kg.

Leading Farmers CZ, a.s.

5.2) Trapview

W pułapce zastosowano najnowocześniejszą technologię (kamery o wysokiej rozdzielczości, GPS, modem, panel słoneczny do zasilania baterii itp.). Zasadą jest robienie zdjęć wewnętrznej części pułapki z późniejszym wykryciem szkodnika. Zdjęcia z tych pułapek są regularnie przesyłane do komputera. Aplikacja jest skonfigurowana tak, aby identyfikować do 30 rodzajów szkodników.

Leading Farmers CZ, a.s.

5.3) Yara N-Sensor

Urządzenie podłącza się do ciągnika i pozwala rolnikom mierzyć zapotrzebowanie roślin na azot, gdy pojazd porusza się po polu i dostosowuje ilość nawozu w czasie rzeczywistym.

Leading Farmers CZ, a.s.

 

5.4) Część kabiny ciągnika

 

5.5) PENETROMETR

Urządzenie tworzy dynamiczną krzywą zagęszczania gleby w zależności od głębokości, ponieważ jest ręcznie wprowadzane do gleby. Dane miejsce jest mierzone za pomocą GPS, a wartości przekazywane są do interfejsu internetowego za pośrednictwem karty SIM. Dzięki temu możliwe jest tworzenie własnych map zagęszczenia na różnych głębokościach i odpowiednie dostosowywanie technologii uprawy.

Leading Farmers CZ, a.s.

5.6) Dron eBee SQ

Dron w konstrukcji nieruchomego skrzydła podczas lotu nad polem pozwala na identyfikację miejsc, w których wegetacja jest narażona na stres. Wykorzystuje do tego czujnik wielospektralny. Skanuje dane w czterech pasmach widmowych, a także wykonuje zdjęcie z widocznej części widma RGB.

GEOTRONICS Praha, s.r.o.

5.7) Veris iScan

Urządzenie zbiera dane w celu wykonania precyzyjnego siewu oraz monitoruje ilość azotu w glebie. Urządzenie umożliwia tworzenie map monitorujących zmienność gleby poprzez pomiar przewodności elektrycznej gleby lub poprzez pomiar współczynnika odbicia gleby przy dwóch długościach fal.

Leading Farmers CZ, a.s.

5.8) AG DATA Meteo pro II

Stacja integruje czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz zawiera podgrzewany deszczomierz do pomiaru opadów i śniegu.

     AG DATA, s.r.o.

5.9) Czujnik prętowy do zbóż

Zawiera 3 czujniki mierzące temperaturę i wilgotność. Bateria o pojemności 19 000 mAh wystarcza na 1 rok pracy urządzenia. Ochrona IP 44. Dane przesyłane są bezprzewodowo na serwer. Interwał pomiaru: 5/15/30/60/120 minut.

     AG DATA, s.r.o.

5.10) Wile 500

Cyfrowy higrometr nakłuciowy do pomiaru wilgotności i temperatury, wyposażony w sondę ze stali nierdzewnej. Urządzenie mierzy szybko i precyzyjnie oraz charakteryzuje się wysoką odpornością. Służy do natychmiastowego oznaczania temperatury i wilgotności siana, kiszonki i sianokiszonki.

Leading Farmers CZ, a.s.

 

6) Zrobotyzowana farma

Pierwsza na świecie zrobotyzowana farma została opracowana w latach 70. przez Centrum Badań Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa w Tsukuba w Japonii. Podstawą farmy był żuraw mostowy, który poruszał się po torach wzdłuż całego pola. Był wyposażony w obrotowy dyszel, urządzenie do sadzenia oraz urządzenie do oprysku. Wodę do nawadniania i płynny nawóz aplikowano za pośrednictwem żurawia. Wszystkie działania można było monitorować w centrali dzięki kamerze telewizyjnej. Sygnał między komputerem centralnym a żurawiem przechodził kablem optycznym, aby zminimalizować problemy z zakłóceniami. W 24 kanałach przesłano 131 sygnałów. Zestaw był polecany również do stosowania w szklarniach.

 

6) Robot fenotypowania

Zasada żurawia mostowego jest również wykorzystywana przez robota fenotypowego niemieckiej firmy LemnaTec GmbH. Ten „analizator skanów” został ukończony w 2016 roku w Maricopa Agricultural Center (The University of Arizona). To największy tego typu robot na świecie, poruszający się po polu o długości 200 metrów. Urządzenie wykorzystuje nieinwazyjne metody, aby dowiedzieć się, jak rośliny radzą sobie ze stresem, takim jak na przykład susza. Uzyskane dane są następnie oceniane i służą nie tylko hodowcom czy badaczom, ale także np. w branży agrochemicznej w opracowywaniu substancji antystresowych.

 
7) Zrobotyzowane dojarki w Czechach

Roboty udojowe to jedna z najczęstszych technologii autonomicznych stosowanych w produkcji zwierzęcej. Od czasu projektów pilotażowych z 2003 roku, kiedy w Czechach działały tylko dwie zrobotyzowane dojarki, ich liczba stale rośnie i w 2017 roku osiągnęła 247. Przeważają roboty firm Lely i DeLaval. Funkcje robotów udojowych rozszerzają dysze „Bovi hoof”, które spryskują kopyta. Ten proces jest stosowany w celu zapobiegania zapaleniu skóry u zwierząt. Oprócz robotów udojowych stosowane są głównie technologie do stajni. Należą do nich roboty przeznaczone do karmienia i maszyny zapewniające higienę w stajniach, ewentualnie maszyny usuwające obornik i gnojowicę.

 

7.1) lokalizacja zrobotyzowanych dojarek

 

7.2) Zawieszki do uszu RFID

Te zawieszki służą do elektronicznej identyfikacji i monitoringu zwierząt. Do ich działania wymagany jest również czytnik RFID. Komunikacja między urządzeniami jest bezprzewodowa.

DooWa Technology Co. Ltd 

7.3) Lely Vector

Lely wektor to robot, który został po raz pierwszy zaprezentowany w 2012 roku. Maszyna zapewnia stałe i automatyczne podawanie paszy dla bydła. Urządzenie jest wyposażone w czujniki ultradźwiękowe, które utrzymują je z dala od przeszkód. Maszyna pobiera paszę w tzw. kuchni. Jedna maszyna jest w stanie obsłużyć do 300 zwierząt podzielonych na maksymalnie 16 grup. Dane z robotów są przesyłane do komputera lub telefonu komórkowego.

Lely

7.4) Odkurzacz gnojowicy Lely Discovery

To robot, który sprząta stajnie. Dzienna wydajność maszyny to powierzchnia 500 m2 lub 100 krów. Orientację w przestrzeni zapewniają czujniki ultradźwiękowe, czujnik uderzenia i kompas elektroniczny.

Lely

7.5) Wahadłowe czochradło dla krów DeLaval SCB

Szczotka maszyny obraca się z korzystną dla zwierzęcia prędkością i odchyla się swobodnie we wszystkich kierunkach. Maszyna uruchamia się automatycznie w momencie, gdy zwierzę zbliży się do szczotki.

DeLaval, s.r.o.

 

7.6) Lely Juno

Lely Juno to zrobotyzowany rozrzutnik paszy. W przeciwieństwie do maszyny Lely Vector nie przewozi żadnej paszy. Jego działanie nie wymaga modyfikacji budowlanych stajni.

Lely

 

7.7) AURORA

Firma KUHN zaprezentowała w pełni autonomicznego robota mieszającego i karmiącego AURORA w 2020 roku. Robot nie wymaga prawie żadnej modyfikacji infrastruktury.

KUHN

 

7.8) T-Moov

Ten autonomiczny robot firmy Tibot Technologies to unowocześniona i zmodyfikowana wersja maszyny Spoutnic.

Tibot Technologies

 

7.9) Spoutnic NAV

Robot francuskiej firmy Tibot Technologies porusza się autonomicznie w kurnikach i stymuluje stado do ruchu. Zmniejsza to nakład pracy związany ze zbieraniem jaj poza gniazdem. Robot przeznaczony jest również do napowietrzania ściółki.

Tibot Technologies

 

 

8) GLONY

KLASYFIKACJA GLONÓW

Glony i sinice reprezentują bardzo zróżnicowaną grupę organizmów, obejmującą zarówno gatunki jednokomórkowe o wielkości około 1 μm, jak i gatunki słodkowodne i morskie, które mogą osiągać długość kilku metrów. Glony są organizmami fotosyntetyczne, co oznacza, że do swojego wzrostu wykorzystują światło i dwutlenek węgla. W przeciwieństwie do roślin nie mają korzeni, łodyg ani liści i charakteryzują się prostą organizacją komórkową.

 

GLONY JAKO SUROWIEC

Obecnie głównym powodem zainteresowania mikroskopijnymi glonami jest ich wartość odżywcza. Wysoka zawartość cennych substancji, takich jak białka, aminokwasy, węglowodany, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz szereg witamin, pozwala na wykorzystanie glonów jako wartościowego suplementu diety. Glony mogą służyć przede wszystkim jako źródło kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA, DHA) czy karotenoidów (luteina, astaksantyna). Z tego powodu można je wykorzystać nie tylko do produkcji suplementów diety, ale także kosmetyków czy pasz dla hodowli sztucznych ryb czy krewetek. Najczęściej stosowanymi gatunkami są Arthrospira (nazwa handlowa Spirulina ), Chlorella, Haematococcus i Dunaliella salina.

 

TECHNOLOGICZNE A BIOLOGICZNE PODEJŚCIE DO ROLNICTWA

Kontrola biologiczna umożliwia rezygnację z interwencji technologicznych (chemicznych) z ich negatywnym wpływem na zdrowie człowieka i jednoczesne wzmacnianie odporności upraw na suszę czy choroby. Dzięki technologii widzenia maszynowego możliwe jest wykonanie w odpowiednim czasie ochrony roślin i precyzyjnego nawożenia nawozem lub opryskiwaniem we właściwym miejscu lub wykrycie różnego rodzaju stresu roślin. Kontrola biologiczna przyczynia się w ten sposób do wyższej wydajności rolnictwa precyzyjnego. Podejście technologiczne nie sprzeciwia się biologicznemu, oba mogą być stosowane synergicznie.

 

KONTROLA BIOLOGICZNA

Kontrola biologiczna to metoda, która przy pomocy innego żywego organizmu reguluje lub eliminuje niepożądane szkodniki i patogeny roślin, a jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla ludzi. Oprócz bezpośredniego działania wykorzystywanego organizmu (np. drapieżnictwa) często wykorzystuje się stymulujący wpływ kontroli biologicznej na produkcję i układ odpornościowy rośliny żywicielskiej.

Nowoczesne metody kontroli biologicznej w rolnictwie obejmują wykorzystanie mikroorganizmów , a w ostatnich latach szczególnie połączenie właściwości biokontrolnych pożytecznych mikroorganizmów z możliwością ich wykorzystania jako bionawozów .

Na przykład bakteria Pseudomonas fluorescens G20-18 jest zdolna do wytwarzania hormonów roślinnych (cytokininy), które, jak wykazano, zwiększają właściwości ochronne przed patogenami bakteryjnymi w tytoniu szlachetnym ( Nicotiana tabacum ) i  rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana).

ZNACZENIE MIKROGLONÓW W POPRAWIE WZROSTU I OCHRONY UPRAW

Zdolność do wytwarzania hormonów roślinnych została również wykazana u mikroglonów. Zastosowanie tych drobnoustrojów fotosyntetycznych, które są bogate w składniki odżywcze, oprócz hormonalnego działania ochronnego, umożliwiłoby ograniczenie stosowania nawozów syntetycznych jako substytutu organicznych bionawozów z mikroglonów.

Zespół autorów Zakład Biotechnologii Adaptacyjnej, kontakt: Jan Červený (cerveny.j@czechglobe.cz)

8.1) Komórki mikroskopijnego glonu Haematococcus pluvialis z początkiem tworzenia czerwonego barwnika astaksantyny, wykorzystywanego w produkcji suplementów diety lub pasz dla ryb, zdjęcia: RNDr. Kateřina Sukačová, Ph.D.

8.2) Zielone komórki glonu Haematococcus pluvialis , fot. RNDr. Kateřina Sukačová, Ph.D.

8.3) Glony włókniste Stigeoclonium sp. , fot. RNDr. Kateřina Sukačová, Ph.D.

8.4) Mikroskopijny glon Botryococcus braunii charakteryzujący się wysoką produkcją lipidów, fot. RNDr. Kateřina Sukačová, Ph.D.

8.5) Zainfekowany liść tytoniu

 

9) Bioplastik

Bioplastik to materiał polimerowy pozyskiwany z naturalnych źródeł odnawialnych, w przeciwieństwie do polimerów wytwarzanych na bazie petrochemicznej. Nie wszystkie bioplastiki są dobrze degradowalne w naturalnym środowisku. Biodegradowalny polimer rozkłada się pod wpływem działania organizmów żywych (bakterie, drożdże, grzyby, glony) tworząc nieszkodliwe produkty. Ponadto kompostowalny polimer ulega degradacji do nieszkodliwych produktów w krótkim czasie cyklu kompostowania.

Degradowalny polimer

Materiał ten (oksydegradowalny polimer z dodatkiem prooksydantu) rozkłada się na mikroplastik i obciąża środowisko. Były z niego produkowane na przykład torby na zakupy sieci handlowych. Od lipca 2021 roku obowiązuje zakaz stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych i produktów z oksydegradowalnych polimerów oraz jednorazowych plastikowych pojemników na żywność i napoje wykonanych ze styropianu.

Sieci

przeciw gradowi

przeciwko ptakom

wiatrochrony

zacieniające

do zbioru oliwek i orzechów

 

Rurociągi, nawadnianie, drenaż

zbiorniki na wodę

okładziny kanałów

rury nawadniające

rury drenażowe

mikronawadnianie

zakraplacze

 

Opakowania

worki na nawóz

pojemniki na środki agrochemiczne

kontenery

zbiorniki do przechowywania cieczy

skrzynie

 

Inne

folia do kiszonki

folia do fumigacji

sznurek do bel

opakowania paczek

doniczki

sznurki i liny

 

Folie

szklarnie

tunele foliowe

folia do mulczowania

osłona winnic i sadów

9.1) Produkcja tworzyw sztucznych w mln ton, rok 2015 wg sektorów przemysłowych

9.2) Światowa produkcja biotworzyw w 2020

9.3) Tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji i nieulegające biodegradacji

9.4) Światowa produkcja tworzyw sztucznych w milionach ton w latach 1950-2020

9.5) Globalna produkcja bioplastików w 2019 według rodzaju materiału

Norma europejska do biotworzyw zalicza również plastiki wykonane z paliw kopalnych, które są biodegradowalne. Dotyczy to kategorii PBAT.

 

10) Drukowanie 3D

Na długo przed wynalezieniem druku 3D do precyzyjnego wytwarzania modeli wykorzystywano technologię reprodukcji zwaną reprodukcją fotograficzną. Metoda została wynaleziona i opatentowana przez malarza i fotografa François Willème w 1860 roku. Pierwsze udokumentowane próby druku 3D związane są z japońskim projektantem Hideo Kodamą, który w 1981 roku zaprezentował system nakładania warstw żywicy światłoczułej. W 1984 roku została opatentowana stereolitografia (SLA), a w 1987 roku Chuck Hull zaprezentował pierwszą komercyjną drukarkę 3D. W 1988 roku Carl Deckard z University of Texas opublikował technologię Selective laser Sintering (SLS). Pierwsza komercyjna drukarka 3D SLS została zaprezentowana w 2006 roku. Po 2010 roku druk 3D jest szeroko rozpowszechniony i znajduje również zastosowanie w budownictwie czy przemyśle spożywczym.

10.2) Drukarka 3D SLA-1 wynalazek Chucka Halla z roku 1987

Stereolitografia działa na zasadzie utwardzania ciekłego polimeru promieniowaniem laserowym. Ta technologia jest nadal jedną z najdokładniejszych, ale i najdroższych.

 

10.3) Szkic podłączenia drukarki 3D na karcie patentowej nr 5 121 329 z 1992 roku.

Wynalazcą jest Steven Scott Crump. Opatentowana została technologia druku FDM (później znana również jako FFF). Zasadą jest nakładanie stopionego materiału cienką warstwą.

10.4) ICE Industrial Services

W miejscowości Žďár nad Sázavou w 2021 roku firma ICE Industrial Services uruchomiła drukarkę 3D opracowaną na potrzeby branży budowlanej. Jej technologia druku 3D betonu pozwoli na wykonanie surowych konstrukcji nawet 5 razy szybciej niż klasyczna technologia odlewania szalunków i zaoszczędzić do 70% materiału. Celem projektu jest skierowanie branży budowlanej w kierunku wyższej wydajności, automatyzacji i zrównoważonego rozwoju. Firma ICE Industrial Services zainicjowała również utworzenie instytutu EIMAC (European Institute for Materials, Automation and Construction), który ma za zadanie tworzyć przestrzeń do współpracy między dyscyplinami i instytucjami oraz wspierać innowacje.

 

10) Przykłady drukarek 3D przeznaczonych do drukowania żywności

 

10.5) Fab@Home

Pierwsza wielomateriałowa drukarka 3D, zaprezentowana w 2006 roku, była jednocześnie pierwszym urządzeniem do drukowania żywności, takiej jak czekolada, ciastka czy produkty serowe.

10.6) Delta 2040 i Clay extruder kit 2.0

Drukarka włoskiej firmy umożliwia drukowanie w wymiarach 140 x 140 x 400 mm. Nadaje się do drukowania przekąsek zbożowych o różnej porowatości i twardości.

10.7) Foodini

Drukarka hiszpańskiej firmy Natural Machines. Firma rozpoczęła działalność w 2012 roku. Rozwój urządzenia trwał 5 lat. Drukarka tworzy i ozdabia słodycze i ciasta.

10.8) Ripple Maker II

Urządzenie zostało zaprezentowane w 2015 roku. Urządzenie drukuje kształty i tekst w piance napojów takich jak kawa czy piwo przy użyciu nieszkodliwych barwników spożywczych.

10.9) PancakeBot 2.0

Drukarka norweskiej firmy PancakeBot drukuje i piecze naleśniki. Maksymalne wymiary druku to 445 × 210 × 15 mm.

10.10) FoodBot

Chińska drukarka 3D przystosowana do drukowania czekolady, ciasta ziemniaczanego, ciastek ozdobionych cukrem pudrem, marcepanem, serem i dżemem.

10.11) Focus

Drukarka holenderskiej firmy byFLow. Drukarka została zaprezentowana w 2015 roku. Maksymalne wymiary druku to 208 × 228 × 150 mm. Urządzenie jest przeznaczone do drukowania z różnego rodzaju pastami.

 

11) System starożytny

Babilońskie wiszące ogrody powstały prawdopodobnie w VII wieku pne Ich istnienie upamiętniają antyczni historycy greccy Strabo i Diodor z Sycylii. Ogrody miały być połączone z wyrafinowanym systemem nawadniającym, w którym woda grawitacyjnie nawadniała wszystkie rośliny i spływała po ścianach do kanałów.

11 ) Odrodzenie koncepcji rolnictwa wertykalnego

Aeroponika

Rozwój aeroponiki został zainicjowany przez NASA w latach 90. XX wieku w celu opracowania platform do uprawy roślin poza Ziemią. Aeroponika nie używa żadnego płynnego ani stałego medium. Pożywka odparowuje do komór powietrznych, w których zawieszone są rośliny.

 

Akwaponika

Termin akwaponika powstał z połączenia słów akwakultura i hydroponika. Wskazuje system uprawy roślin oparty na wykorzystaniu wody nasyconej bez nawozów i środków chemicznych, pochodzącej z hodowli ryb w systemie hydroponicznym. Zaletą jest o 90 procent mniejsze zużycie wody i nawet 10-krotnie wyższa produkcja na jednostkę powierzchni.

 

Hydroponika

Hydroponika odnosi się do uprawy roślin w pożywce bez użycia gleby. Zasady współczesnej hydroponiki opisali niemieccy botanicy Julius von Sachs i Wilhelm Knop w latach 1859–1875. Nowoczesna koncepcja rolnictwa wertykalnego została spopularyzowana w 1999 roku przez Dicksona Despommiera, mikrobiologa i profesora Columbia University.

11.1) Wiszące ogrody królowej Semiramidy w Babilonie, Ferdinand Knab, 1886 r.

11.2) W 1999 roku amerykański mikrobiolog Dickson Despommier z Columbia University ożywił ideę rolnictwa wertykalnego. Wraz ze swoimi studentami zaprojektował wieżowiec o proporcjach drapacza chmur, który miał wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla 50 000 osób.

11.3) Farma akwaponiczna w Brytanii

11.4) Iron Ox - farma robotyczna na bazie aeroponiki

11.5) Sałata uprawiana hydroponicznie, 2016 rok

11.6) FLOWER COMPANY - czeska firma zajmująca się od 2008 roku możliwościami uprawy wertykalnej i realizacją zielonych ścian jako elementów wystroju wnętrz przestrzeni mieszkalnych

11.7) Wertykalna farma hydroponiczna na dachu centrum handlowego Nový Smíchov (Praga)

11.8) FeelGreens – farma wertykalna w miejscowości Břeclav

11.9) LUKO organic – ostrawska farma wertykalna skupiająca się na produkcji mikrowarzyw

 

Farmy hydroponiczne w Czechach

Farma dla wszystkich, GreeenTech = Herbafabrica, Growlight, Future Farming, ForestBit = Pražskej salát, Flenexa aquaponie Přáslavice, Gardenix Zápy, Ingreen, Fosfa, Ráječek, Jižní Morava Tvrdonice, Farma Mutěnice, AGRO Maryša Velké Němčice, Farma Kožichovice, Chornice u Jevíčka, Zemědělské družstvo Haňovice, Farma Smržice, Agro Kadaň, Tušimice, Farma Bezdínek Dolní Lutně, Kostelec na Hané, Feel Greens, Gardenauts Chotěboř, Farm Plane (Fruitisimo) Osov

 

12) Genetyka

Genetyka to dziedzina naukowa, której podstawy stworzył przyrodnik Johann Gregor Mendel (1822–1884), pochodzącym z Hynčic na Śląsku. Samo pojęcie genetyka zostało zaproponowana w 1906 roku przez brytyjskiego naukowca Williama Batesona, który, nawiasem mówiąc, przetłumaczył pracę Mendla na język angielski.

 

Odkrycie Mendla

O tym, że organizmy dziedziczą różne właściwości, wiadomo było na długo przed Mendlem. Ale żaden z hodowców i przyrodników, łącznie z Karolem Darwinem, nie wiedział dokładnie, co podlega dziedziczeniu i w jaki sposób. Mendel odkrył prawa dziedziczenia na podstawie własnych eksperymentów hodowlanych, modelowania matematycznego i kombinatoryki. Wybrał siedem cech dziedziczonych przez system całkowitej dominacji i stopniowo weryfikował dziedziczenie metodami eksperymentalnymi.

 

Prawa dziedziczności

prawo jednorodności hybryd

prawo podziału u potomstwa hybryd

prawo niezależności

prawo segregacji alleli

prawo niezależnego łączenia alleli

 

Genotyp czy fenotyp?

Genotyp to zestaw instrukcji zakodowanych w zestawieniu informacji genetycznych przechowywanych w sekwencji DNA. Określa właściwości organizmu i jaki to jest organizm.

Oprócz genotypu fenotyp monitoruje również interakcję między epigenetyką a środowiskiem. Wyraża zatem, jak naprawdę wygląda organizm pod wpływem tych czynników.

 

Charles Darwin (1809–1882)                                      Johann Gregor Mendel (1822–1884)

 

Dwie osoby i dwie teorie?

Johann Gregor Mendel i Karol Darwin należą do najważniejszych przyrodników XIX wieku. Mendel znał pracę Darwina. Nie mamy dowodów na to, że Mendel odrzuca teorię Darwina dotyczącą ewolucji drogą doboru naturalnego. W posiadłości Darwina znaleziono jednak dzieło Mendla opisujące prawa dziedziczenia jednak strony były nierozcięte. Złożoność informacji dziedzicznych ujawnionych przez Mendla, które nadałyby teorii ewolucji Darwina zupełnie nowy i głębszy wymiar, pozostawała nieznana brytyjskiemu naukowcowi aż do jego śmierci.

 

Historia transformacji roślin

1983 tytoń

1984 marchew

1985 rzepak oleisty

1986 pomidory

1987 żyto, słonecznik, ziemniaki

1988 kalafior, seler, ryż, soja

1989 jabłoń

1990 chryzantema, cytrusy, koniczyna, papaja, truskawka

1991 goździk, kiwi, arbuz, śliwka

1992 burak cukrowy, pszenica

1993 groch, jęczmień

 

5 pokoleń roślin transgenicznych

pokolenie - ochrona przed chorobami, szkodnikami
 i chwastami
pokolenie - odporność na stresy abiotyczne (susza,
 zimno, zasolenie gleby)
pokolenie - rośliny o wyższej wartości odżywczej
 (preferowany skład kwasów tłuszczowych, dostosowana zawartość
 witamin)
pokolenie - rośliny pożyteczne ekologicznie (fitaza;
 bioremediacja)
pokolenie - zastępowanie paliw kopalnych, surowców do produkcji
 przemysł (produkcja etanolu, biodiesla, skrobi, włókien,
 barwniki, smary, bioszczepionki, biofarmaceutyki)

12.2) Uprawy modyfikowane genetycznie (GM) w 2017 r. – na całym świecie

 

12.3) Uprawy genetycznie modyfikowane (GM) z 2017 roku - na całym świecie

Rozwój obszarów i liczby hodowców kukurydzy GM w Czechach

ROK Powierzchnia (ha) Liczba hodowców
2005 150 ha 51 
2006 1 290 ha 82 
2007 5 000 ha 126 
2008 8 380 ha 167 
2009 6 480 ha 121 
2010 4 680 ha

82 

2011 5 090 ha 64 
2012 3 050 ha 41 
2013 2 560 ha 31 
2014 1 754 ha 18 
2015 997 ha 11 
2016 75 ha
2017 0 ha
2018 0 ha

 

14) PROB 10

Manipulator przemysłowy produkcji czechosłowackiej przeznaczony do automatyzacji procesów produkcyjnych obróbki skrawaniem, gięcia, odlewania ciśnieniowego, spawania, prasowania. Był produkowany przez przedsiębiorstwo państwowe ČMZ Strakonice. Manipulator robota składa się z sześciu jednostek ruchowych na bazie hydrauliki. Sterowanie i obsługa jednostek są elektryczne. Elektroniczny układ sterowania został oparty na programującej matrycy diodowej, która pozwala na zaprogramowanie 60 kroków programowania. Roboty te były również przeznaczone do produkcji lemieszy do pługów w hucie Vítkovice.

Muzeum Techniki w Brnie

 

14.1) Prezentacja robota przemysłowego PROB 10 na wystawie w Brnie w lutym 1984 roku

SOkA Strakonice

 

15) Lemiesz do pługa

Lemiesz do pługa wyprodukowany przez hutę Vítkovice w 1982 roku przedmiot został przekazany do Narodowego Muzeum Rolnictwa przez spółkę Cylinders Holding a.s.

NZM

 

 

15.1) Kontrola jakości lemieszy pługowych produkowanych w hucie w Vítkovicach

Archiwum Vítkovice Machinery Group

16) ELIZA

ELIZA to jeden z pierwszych programów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Został opracowany przez profesora Josepha Weizenbauma w latach 1964-1966. Jest to chatbot symulujący komunikację z psychoterapeutą w języku angielskim. Program jest uruchomiony na komputerze osobistym z procesorem Intel 286, który został złożony w JZD Slušovice w 1989 roku. Wypróbuj chat z Elizou!

NZM

16.1) Joseph Weizenbaum, 1966 rok

 
17) Primoco UAV One 150

 

Samolot bezzałogowy UAV One 150 ma maksymalną masę startową 150 kg. Czas lotu sięga do 15 godzin przy zasięgu od naziemnej stacji kontroli do 200 km i całkowitym zasięgu 2000 km. Ta wytrzymałość w połączeniu z prędkością przelotową 100-150 km/h stawia Primoco UAV w czołówce, w porównaniu z modelami samolotów elektrycznych, dzięki jego wysokiej wydajności, przy zachowaniu minimalnych kosztów eksploatacji. Unikalne cechy samolotu bezzałogowego UAV One 150 obejmują ładowność 30 kg i działanie na dużych wysokościach (do 3300 m n.p.m.) i umożliwiają rozszerzone misje z wykorzystaniem kombinacji ładunku i działania na wysokości 2000 m lub więcej.

 

18) Tertill

Tertill jest przedstawicielem tanich robotów ogrodniczych przeznaczonych do pielenia grządek. Została zbudowana dzięki wiedzy zdobytej podczas rozwoju zautomatyzowanych odkurzaczy. Tertill porusza się autonomicznie na wyznaczonej grządce i jest zasilany elektrycznie. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem panelu słonecznego. Robot Tertill pokonuje teren za pomocą czterech pochylonych kół. Zwalczanie chwastów odbywa się za pomocą nylonowego noża pod maszyną.

 NZM

20) SPIDER ILD02 EFI

Zdalnie sterowana kosiarka stokowa SPIDER ILD02 jest produktem czeskiej firmy DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. Maszyna została po raz pierwszy zaprezentowana w 2005 roku, od 2006 roku jest w produkcji seryjnej i do tej pory przeszła szereg modernizacji. Kosiarka została opracowana z myślą o koszeniu nierównego i niedostępnego terenu o nachyleniu do 60 stopni. Radzi sobie z koszeniem drzewek samosiejek, roślinności ruderalnej i długo niekoszonej trawy. Jest również szeroko stosowana w łagodnym terenie do kształtowania krajobrazu parków. Wszystkie koła kosiarki posiadają możliwość obrotu w osi 360 stopni. Kosiarka napędzana jest silnikiem spalinowym Kawasaki FS691 o pojemności 726 ccm, wymiary maszyny to 164×143×92 cm.

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.

 

21) SPIDER Autonomous 2.0

Model SPIDER Autonomous 2.0 konstrukcyjnie bazuje na kosiarce SPIDER ILD02 EFI. Od tego typu różni się przede wszystkim precyzyjną technologią sterowania, dzięki której koszenie jest zapewnione bez konieczności ręcznego zdalnego prowadzenia. Maszyna jest prowadzona przy pomocy nawigacji satelitarnej z dokładnością sterowania do 1 cm. Czujniki na barierkach i zderzakach zapewniają bezpieczną pracę kosiarki. Dzięki precyzyjnej kontroli możliwe jest koszenie do 10 godzin bez konieczności zmiany operatora lub całe 24 godziny z tankowaniem. Zalety konstrukcyjne kosiarki, która została przystosowana do prac konserwacyjnych w sąsiedztwie elektrowni fotowoltaicznych, można wykorzystać również w rolnictwie, m.in. sadownictwie, uprawie winorośli, opryskach upraw, sprawdzaniu stopnia dojrzałości owoców i wielu innych zastosowaniach. Kosiarka umożliwia również koszenie dowolnego zdefiniowanego obszaru, łącznie z możliwością wycinania w terenie predefiniowanych kształtów i ozdób. Wymiary maszyny to 164×143x82,5 cm.

SNT – SPIDER NEW TECHNOLOGY, s.r.o.

 

22) FarmBot Genesis 1.6 (RS)

Firma FarmBot (USA), założona w 2014 roku, koncentruje się na produkcji i rozwijaniu robotów ogrodniczych. FarmBot Genesis jest w stanie posadzić ponad 30 gatunków roślin. Mechanicznie likwiduje chwasty, wykonuje nawadnianie i nawożenie. Cały czas dokumentuje stan roślin i przekazuje dane do aplikacji na komputerze lub telefonie komórkowym. Do działania robot potrzebuje prądu, podłączenia do internetu i wody. Działanie mogą być również zapewnione przez panele słoneczne i baterie. Robot zbudowany jest głównie z profili aluminiowych, wykorzystuje koło V-Slot®, napęd zapewniają metalowe silniki NEMA 17, płyta główna to Arduino MEGA, jednostka sterująca to hosting Raspberry Pi. Elementy plastikowe są zaprojektowane aby dawać możliwość drukowania na drukarce 3D. Maszyną można sterować za pomocą aplikacji na telefon komórkowy, tablet lub komputer.

NZM

23) Lely Astronaut

Robot udojowy holenderskiej firmy Lely (Maassluis). Prototyp maszyny został wprowadzony w 1992 roku. Prezentowany model pochodzi z 2005 roku. Maszyna pracuje autonomicznie. Najpierw mierzy czas od ostatniego dojenia, a jeśli ten czas jest wystarczająco długi, robot dostarczy krowie wymaganą ilość paszy. Potem następuje oczyszczenie prasy szczotkami mechanicznymi. Za pomocą lasera dochodzi do zmierzenia wymion  a maszyna precyzyjnie nakłada kubki udojowe. Później następuje pobranie próbki mleka i ocena, czy zwierzę cierpi na zapalenie sutka. Jeśli zwierzę jest chore, mleko nie trafia do zbiornika z dobrym mlekiem. Po odłączeniu kubki udojowe są automatycznie czyszczone środkiem dezynfekującym. W 2017 roku w Czechach było używanych 237 robotów udojowych

Muzeum Techniki w Brnie

 

25) Fotobioreaktor

Ten rurowy fotobioreaktor został wyprodukowany przez czeską firmę Photon Systems Instruments, spol. s r.o., i używa go Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Mikroskopijne glony wykorzystywane do celów spożywczych mogą być hodowane w dużych otwartych zbiornikach lub zamkniętych fotobioreaktorach. Reaktory te wyposażone są w urządzenia pomiarowe, które umożliwiają monitorowanie wzrostu glonów i parametrów fizjologicznych kultur glonów w czasie rzeczywistym.

Ústav výzkumu globální změny (Instytut badań zmian globalnych) AV ČR, v. v. i.

 

27) Čokotiskárna

Drukarka 3D wykonana na zamówienie przez firmę Čokotiskárna specjalnie dla Narodowego Muzeum Rolnictwa. Urządzenie wykonane jest z aluminiowej ramy, tworzyw ABS i PLA oraz stali. Wymiary to 596 mm (szerokość) x 800 mm (głębokość) x 600 mm (wysokość). Moc 60 W. Drukowanie odbywa się w technologii FDM (Fused Deposition Modeling) do maksymalnego rozmiaru 150 x 150 x 150 mm.

 

28) System wertykalny 1SM

Ostrawska firma VAKPLAST została założona w 2016 roku i koncentruje się na rozwoju i produkcji wertykalnych systemów hydroponicznych. Zaprezentowane urządzenie wykorzystuje technikę folii odżywczej (NFT – Nutrient film technique), która jest ułożona w wertykalny system do uprawy z grawitacyjnym przepływem pożywki do uprawianych roślin. W tym systemie nie ma żadnego medium, korzenie układane są bezpośrednio w wodzie, która dzięki systemowi drenażowemu przepływa przez całą powierzchnię każdego kolejnego pojemnika do uprawy, poprzez co dochodzi do natlenienia, a wszystko to bez dostępu światła (eliminacja powstawania glonów).

VAKPLAST

 

29) System wertykalny 5SV

Jest to obecnie największy i najpotężniejszy system firmy VAKPLAST. Na powierzchni około 2,5 m² umożliwia uprawę roślin, które w innym przypadku potrzebowałyby powierzchni 9 m². Kształt pięciokąta pozwala na oszczędne wykorzystanie światła, przy czym każde światło oświetla nawet trzykrotnie większą powierzchnię niż w systemach horyzontalnych. Charakteryzuje się również łatwą konserwacją podczas mieszania pożywki, dobrym dostępem do roślin także podczas zbioru. Podczas eksploatacji nie powstają odpady, jak w systemach wykorzystujących media (glina, wełna mineralna, keramzyt itp.). Jedynym odpadem jest system korzeniowy roślin, który można łatwo wyciągnąć po otwarciu pokrywy i można go poddać recyklingowi jako kompost. Pojemniki na uprawy można łatwo wyjąć i opłukać. System 5SV pozwala uprawiać do 123 większych roślin (pomidory krzewiaste, papryczki chili itp.) lub 245 mniejszych roślin, takich jak bazylia, oregano.

VAKPLAST

 

30) Sześciokątne donice

Sześciokątne donice zostały stworzone unikalną, innowacyjną metodą druku 3D z szybko wiążących tiksotropowych mieszanek cementowych. Metoda druku 3D pozwala nam na wykorzystanie organicznych kształtów inspirowanych naturą, które cieszą oko i łatwo dopasowują się do otaczającego środowiska. Szczególny dotyk i kreatywność druku 3D nie umniejsza wytrzymałości i trwałości tworzonych elementów.

ICE Industrial Services: Automatyzacja

31) Robot kuchenny ZU1

Przykład użycia słowa robot dla urządzenia, które nie spełnia jego definicji. Maszyna kuchenna ZU1 jest produkowana przez firmę Zbrojovka Brno od 1948 roku. Urządzenie posiadało 16 sztuk akcesoriów i umożliwiało wyrabianie ciasta, ubijanie, mielenie, zgniatanie lub np. przygotowanie lodów. Cena w momencie wprowadzenia na rynek wynosiła 8300 koron czechosłowackich. W tym samym czasie średnia płaca pracownika w przemyśle wynosiła 725 koron czechosłowackich.

NZM

 

33) GABLOTA INTELIGENTNA FARMA

 

33.1) Dron DJI Phantom 4 Pro+

Quadkopter jest wyposażony w innowacyjną wersję kamery 4K DJI z 20-megapikselową matrycą CMOS i mechaniczną migawką. Stabilność kamery zapewnia 3-osiowy zawias. Zawiera zintegrowany system transmisji obrazu Lightbridge, system pozycjonowania wideo, czujniki antykolizyjne, 3 tryby lotu i system Flight Autonomy. Dron wykrywa przeszkody w 5 kierunkach i omija je.

TELINK, spol. s r.o.

 

33.2) Autopilot Trimble AgGPS CFX-750 DGPS

System jest zainstalowany na hydraulice sterującej maszyny rolniczej i na podstawie danych GPS automatycznie steruje maszyną dokładnie po wymaganej ścieżce kształtu linii prostej, łuku, punktu centralnego lub ich kombinacji.

Leading Farmers CZ, a.s.

 

33.3) Moduł motyki Ullmanna

Ullmann to rodzinny startup technologiczny, który koncentruje się na niechemicznym zwalczaniu chwastów z wyjątkowo zrównoważonym podejściem do technologii i rolnictwa. Dzięki połączeniu uczenia maszynowego i widzenia komputerowego maszyna może rozpoznać każdą uprawianą roślinę i skutecznie sterować nożami pielącymi. Radzi sobie z tym bardzo szybko i w ograniczonych warunkach polowych, co znacznie zmniejsza ilość oprysków, zwłaszcza herbicydów, ale także pozwala na uprawę większej ilości roślin w rolnictwie ekologicznym, bez żmudnej pracy ręcznej. 

ULLMANNA s.r.o.

 

34) Victoria Robotorum

Zwycięstwo robotów to rzeźba czeskiego artysty Jaroslava Róny. Kompozycja ukazuje robota trzymającego nad głową czaszkę ostatniego człowieka. Dzieło ostrzega ludzkość przed samozagładą i jednocześnie nawiązuje do monumentalnych zabytków archeologicznych wymarłych cywilizacji.

Jaroslav Róna

 

19) CHYBÍ ROBOT K-3

31) CHYBÍ AGROINTELLI ROBOTTI

ROBOTTI jest dziełem duńskiej firmy AGROINTELLI. Jest napędzany silnikiem wysokoprężnym oraz ma standardowy trzypunktowy układ zawieszenia. Dzięki temu ROBOTTI możne współpracować ze standardowymi narzędziami i maszynami. Istnieją dwa modele ROBOTTI – 150D i LR. ROBOTTI 150D posiada przystawkę odbioru mocy (WOM) i dwa silniki, z których jeden obsługuje wyłącznie WOM. ROBOTTI LR jest przeznaczony do pracy bez WOM, posiada jeden silnik, 300 litrowy zbiornik oleju napędowego a jego udźwig to 1250 kg