QRPL

05

oznaczenie: młocarnia
typ: S I.
kraj pochodzenia: Czechosłowacja
producent Továrna na stroje, slévárna železa a kovů Bratři Paříkové Napajedla
wydajność młocarni na 1 dzień 4000 kg
obroty bębna młócącego 1400 obrotów/min.
moc: 2500 kg ziarna na godzinę
wymiary: 3300x2300x2000mm
waga: 760 kg
rok produkcji: nieznany
   
Továrna na stroje, slévárna železa a kovů Bratří Paříkové Napajedla została założona w 1901 roku. Firma stopniowo się rozwijała, a w okresie pierwszej Republiki Czechosłowackiej zatrudniała aż 560 pracowników. Firma odpowiedziała na zapotrzebowanie i skoncentrowała swój program produkcyjny na szerokich młockarniach, które miały zapewnić lepsze przetwarzanie długiej i gładkiej słomy. Produkowano przede wszystkim 4 warianty szerokich młocarni (SI, S II, S III, S IV), które różniły się rozmiarem i ogólną wydajnością. Jednak wszystkie miały tylko 2 wały i 2 pasy boczne.