QRPL

13

oznaczenie: prasa wysokociśnieniowa
typ: K 442
kraj pochodzenia NRD
producent: VEB Fortschritt Landmaschinen, Neustadt i.S.
mechanizm do prasowania tłokowy
wymiary kostek słomy: 400-1200x500x360mm
szerokość robocza_ 1510mm
maksymalna prędkość: 20 km/h
obroty bębna młócącego 1200 obrotów/min.
moc: 2500 kg ziarna na godzinę
wymiary: 4950x2700x2120mm
waga: 1727 kg
rok produkcji: 1969
   

 

Maszyna była używana do zbierania rzędów ubitej słomy po kombajnach lub do zbierania siana lub zwiędłego siana. W porównaniu z prasami niskociśnieniowymi K.442 pozwalał osiągnął około połowę oszczędności przestrzeni w transporcie i magazynowaniu. Prasa była zawieszona, zwykle ciągnięta przez traktor. Kostki słomy były zrzucane na pojazd. Prasa K-442 była produkowana przez wschodnioniemiecką firmę Fortschritt.