QRPL

Hala magazynowa

Dawny magazyn rudy i materiałów ogniotrwałych służy obecnie jako ekspozycja maszyn do przetwórstwa zbóż. Młocarnie zostały wprowadzone do większości gospodarstw od końca XIX wieku i zastąpiły żmudną pracę młócenia cepem. Prezentowane młocarnie posiadają różne pod względem technologicznym napędy. Rozpoczynając od maszyny parowej, której przykładem jest lokomobila (1912), poprzez stały silnik spalinowy Güldner Lanova (licencjonowana produkcja Huty Vítkovice, 1928) a kończąc na silniku elektrycznym, który był rozpowszechniony jako bezpośrednia część serii powojennych młockarni. Wraz ze stopniowymi innowacjami w przemyśle rozpowszechniły się również kombajny zbożowe, które pozwoliły na zwielokrotnienie plonów. Ekspozycję młocarni uzupełniają dmuchawy, prasy do słomy, a także czyszczarki do zbóż i, marginalnie, maszyny do uprawy gleby. Większość eksponatów pochodzi ze Środkowych Czech, dlatego stale wzbogacamy ich gamę o sprzęt z tego regionu, dokumentując jednocześnie przeszłość wszystkich eksponatów.