Ukrayina

05

УКРАЇНА ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ СВІТУ

Завдяки сприятливим природним умовам на території України сформувалися чорноземи, завдяки яким Україна належить до найродючіших регіонів на планеті та надає місцевим виробникам природні конкурентні переваги та унікальний сільськогосподарський потенціал.

Україна, за винятком Росії, є найбільшою країною Європи, з площею 603 550 км² та 44 мільйонами  населення.

Розташування та природні багатства України завжди відігравали важливу роль у її історії та культурі, водночас приваблюючи іноземні держави, які часто використовували її як житницю, проте з трагічними наслідками для українців.

 

Природні умови

Україна розташована в центральній частині Східної Європи на Східноєвропейській рівнині, яка значною мірою визначає форми її рельєфу, який на 70% складається з низовин, 25% - з височин і лише 5% території належать до Карпатських і Кримських гір. Найважливішою  є річка Дніпро, яка протікає через Україну в напрямку з півночі на південь і перетинає її на дві частини.

Більша частина України знаходиться в межах регіону помірного кліматичного континентального поясу, який характеризується спекотним літом і прохолодною зимою, з помітною різницею денних і нічних температур та малою кількістю опадів. На території України виділяють три вегетативні зони: лісова, лісостепова та степова.

Карпати та Полісся – найлісистіші  регіони України. Переважно це луки та пасовища.

У лісостеповій зоні знаходиться найбільша частка орних земель і тут зосереджена основна частина сільськогосподарського виробництва.

менше 400 мм/м2 - більше 1200 мм/м2

Карта, що показує середньорічну кількість опадів в Україні. Найбільша кількість опадів випадає в гірських регіонах країни, а найнижча - на півдні України в степових регіонах.

Сільське господарство України

Сільське господарство та харчова промисловість мають важливе значення для української економіки. У 2021 році припадало на аграрний сектор 10,9 % ВВП України та зайнято приблизно 17,2% населення. Сільськогосподарське виробництво має низку галузей, серед основних -виробництво тваринницької та рослинницької продукції. Рослинництво відіграє провідну роль і становить приблизно 70% продукції. Основними культурами, що вирощуються на українських полях, є зернові. Із загальної площі орних земель найбільше вирощується пшениця (25%), кукурудза (20%) та ячмінь (9%).

За ними слідують олійні культури (наприклад, соняшник 23%, соя 4,5%, ріпак 3,6%), коренеплоди (наприклад, картопля 4,5%, цукровий буряк 0,8%), багаторічні кормові культури 3%, бобові 1,1%, овочі 0,6% та фрукти. Решта продукції представлена тваринництвом, зокрема велика рогата худоба, свині, птиця, вівці, бджоли та риба.

Спеціалізація рослинництва в Україні. Зображення завжди показує культуру, яка найбільш інтенсивно вирощується в даному регіоні.

 

Спеціалізація тваринництва в Україні. Зображення завжди показує тварину або її продукцію, яка найбільш інтенсивно вирощується в регіоні.

Чорнозем

В Україні налічується близько 800 типів ґрунтів, причому 44% ґрунтового фонду країни складають чорноземні ґрунти, що становить 6,7% світового запасу. Чорноземи - найродючіші ґрунти помірної зони, які сформувалися переважно на лісових породах під степовою та лісостеповою рослинністю в місцях, де буває тепло і випадає мало опадів. Українці їх інтенсивно використовують, про що свідчить той факт, що Україна посідає третє місце в світі у кількості орних земель. Наразі родючість чорноземів України знаходиться під загрозою через нераціональне землеробство, яке спричиняє водну та вітрову ерозію, підкислення, засолення та хімічне забруднення агрохімікатами.

Розширення площ чорноземів в Україні

менш цінні

чорноземи

найбільш цінні

чорноземи