Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Ukrajinská pole orná a válečná

Ukrajinská pole orná a válečná

Lektorský program vznikl v návaznosti na stejnojmennou výstavu Ukrajinská pole orná a válečná. Co spojuje Ukrajinu a Vítkovice? Na jakých ukrajinských komoditách jsou ostatní státy závislé? Proč je Ukrajina označována za „obilnici světa“? Na příkladě Ukrajiny program studentům přiblíží význam zemědělství pro nás všechny a nastíní dopady válečného konfliktu. Studenti na vlastní oči uvidí zničené ukrajinské stroje. Díky virtuální realitě se dostanou do centra dění a můžou tak pozorovat škody způsobené válkou.

Program je určen žákům druhého stupně ZŠ a žákům středních škol.

 Program si rezervujte emailem: programy-ostrava@nzm.cz

RVP: Člověk a společnost

Cílová skupina: 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ, Střední školy

Délka: 45 minut

Počet žáků: 30

Cena: 60 Kč/žák