Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Zemědělství 4.0

Zemědělství 4.0

Program navazuje na stejnojmennou výstavu, která prezentuje inovativní technologie v zemědělství a zemědělské stroje nové generace. Které hlavní důvody ovlivňují požadavky na chytré a efektivnější zemědělství? Jaké představy o zemědělství měli lidé minulého století a jaké z nich se naplnily? Program se opírá o uvedená témata a jejich spojitosti. Aktivně zapojuje žáky do diskuze a hledání možných řešení, odpovědí na nejrůznější otázky. Hlavním cílem je vysvětlit žákům stávající změny (nejen v zemědělství), které se dotýkají především potravinové bezpečnosti a navést je k přemýšlení, jak na situaci nahlížet a jak situaci řešit. Představí žákům současnou situaci v zemědělství a inspiruje je. V rámci programu žáci pracují jednotlivě, v početnějších skupinách i ve dvojicích.

 Program si rezervujte emailem: programy-ostrava@nzm.cz

RVP: Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena: 60 Kč/žák