Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Národní expozice vinařství

Národní expozice vinařství, Národní zemědělské muzeum Valtice

Národní expozice vinařství je rozdělena do čtyř částí. První je věnována historii vinařství a původu révy vinné, druhá vinohradnictví, třetí sklepnímu hospodářství a poslední degustaci vína. Expozice obsahuje řadu interaktivních prvků, jako jsou například kvízy s vinařskou tematikou, zjednodušený model lisu, do kterého mohou děti vstoupit a seznámit se s historií vinařství, baňky s vůněmi, které jsou charakteristické pro jednotlivé vinné odrůdy. Můžete tu zhlédnout zajímavý film o sklepním hospodářství, který je tvořen tzv. holoprojekcí.

Součástí Národní expozice vinařství jsou také historické vinařské lisy, které se nacházejí v přízemí budovy. 

Zmínka o prvních vinařských lisech v českých zemích se datuje z 11. století, ze zprávy o vinici s lisem u vsi Dřísy, kterou Břetislav I. daroval kapitule staroboleslavské. Na Moravě je existence vinařského lisu doložena z roku 1582 jeho vyobrazením v gruntovní knize města Uherského Brodu. Tyto lisy byly celodřevěné a pochopitelně se téměř nedochovaly. Dřevěné kombinované lisy se ale používaly ještě po druhé světové válce, díky čemuž je v muzeu zachován bohatý dokumentační materiál.

Sbírka lisů ve valtické pobočce Národního zemědělského muzea se skládá nejen z moderních kovových lisů, dosud běžně používaných „malovinaři“, ale pyšní se i starými dřevěnými lisy (nejstarší je z roku 1719). Mezi nimi dominuje mohutný exemplář vysoký 2,45 m, široký 3 m, s mísou 1,5×1,5. Jeho hmotnost je odhadována na 2000 kg.

Je zde k vidění i malý kládový lis, lis z Valašska s kamennou mísou, podomácku vyrobený lis z roku 1910 představující modernizovanou generaci vinařských lisů, u nichž už byl nejsložitější díl – vřeteno a jeho hlava – nahrazen továrním, železným výrobkem. Součástí expozice jsou i ukázky vinařských dřevěných sudů s objemy uvedenými v původních mírách – vědrech – a drobného nářadí používaného při vinobraní – mlýnky, putny, kosíře apod.

V expozici jsou nejen podrobné popisy vystavených lisů, ale i vinařských staveb.

 

Národní expozice vinařství vznikla v rámci projektu Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice, který byl financován z Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

Národní expozice vinařství, Národní zemědělské muzeum Valtice