Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Výstava Příběh o poctivém řemesle a hojnosti dobrého vína

Termín konání: 10. 5. 2021 – 31. 10. 2021

Výstava řemesla, Valtice

Výstava se zaměřuje na historii řemesel pojící se s výrobou vína. Návštěvníci se seznámí s profesemi jako je bednář, řezbář, košíkář a  spoustou jiných, bez kterých se vinař v minulosti nemohl obejít a často byl na jejich práci závislý.

Jejich práci a přínos pro vinařství vám přiblíží právě tato nová výstava. Vystaveny budou nástroje i výrobky související s vinařstvím. Návštěvník se tak dozví, že vinařství není jen o samotné práci vinaře na vinici či ve vinném sklepě při výrobě vína, ale také o práci dalších řemeslníků, bez jejichž výrobků by víno nemohlo vzniknout. Někdo musel vyrobit motyky, nůžky a další nářadí potřebné na vinici, dále pak putny, kádě, sudy, demižony a ostatní vinařské potřeby do vinného sklepa. Ani samotné lisy na hrozny si vinař nevyráběl sám, ale zadával tuto práci tesaři.

Prolistujte si katalogem nejvýznamnějších listin a pečetidel: Řemeslné cechy spojené s vinařstvím v okolí Valtic.

Fotoalbum