Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Výstava Vojáčci v krajině

Termín konání: 1. 4. 2022 – 31. 10. 2022

Výstava Klukovský sen – Vojáci v krajině

Muzeum zemědělské techniky Čáslav připravilo pro tuto sezónu novou výstavu z cyklu Klukovský sen, tentokrát s názvem Vojáčci v krajině. Spoluautorem výstavy a majitelem vystavených modelů je jeden z nejrenomovanějších sběratelů tohoto zaměření pan Václav Blažek z Rokytna. Další část této sbírky, jejíž počátky vznikly před 40 lety, je vystavena v jeho soukromém muzeu. Celá sbírka je na našem území ojedinělá a patří k největším na světě.

Ve vitrínách tentokrát uvidíte modely a hračky tematicky zaměřené na oblast vojenské techniky. Vystavené figurky a modely techniky jsou evropské provenience (Česká republika, Francie, Německo). Na výstavě najdete vojáčky vyrobené v období první republiky i modely z konce dvacátého století.

Na výstavě se setkáte i s několika unikáty – vojenská pevnost, frontová polní kuchyně, frontová linie. Zapůjčené exponáty jsou doplněny o skutečnou polní kuchyni a vojenskou Jawu 350 z řad našich sbírkových předmětů.

Fotogalerie z výstavy Vojáčci v krajině