Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Výstava Zdraví rostlin ve fotografii

Termín konání: 8. 5. 2021 – 26. 9. 2021

Foto: Luboš Pomichálek, ÚKZÚZ

Vítězné snímky fotosoutěže "Pečujme o zdraví rostlin, i ony mohou být nemocné" zachycují nejen krásu rostlin, ale i téma škůdců a chorob, které jsou často nedílnou součástí jejich života.

Rostliny jsou nezastupitelnou součástí naší planety. Obzvláště těm zemědělským je třeba vytvářet optimální podmínky pro růst, zajistit jejich ochranu před škůdci a chorobami, i těmi nepůvodními. Monitoring jejich šíření i pravidelné informování veřejnosti o riziku nákaz a způsobech ochrany zajišťuje v roli národní organizace ochrany rostlin České republiky Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský.

Výstava, kterou jsme pro návštěvníky muzea připravili, představuje rostliny jako živé organismy, které potřebují péči nejen rostlinolékařů, ale i laické veřejnosti.