Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Výstava Zemědělské budovy první republiky

Termín konání: 14. 7. 2020 – 31. 10. 2020

Výstava Zemědělské budovy první republiky

Zveme vás na procházku ještě nedávnou zemědělskou minulostí (nejen) pražských domů a osobností zemědělství první Československé republiky, které měly vliv na osudy těchto budov.

Bohatství. Vliv. Moc. Po celou existenci se lidstvo snaží tyto hodnoty zhmotnit. Velmožové starých dob si stavěli pyšné hrady a skvělé paláce. Mezi světovými válkami nová republika jako symboly úspěchu stavěla také paláce. Vedle moderního průmyslu, dopravy a zdravotnictví bylo staré dobré zemědělství největší politickou a ekonomickou silou.

Dnešní lidé by sotva hledali vztah mezi honosnými stavbami a obděláváním polí nebo chovem dobytka. Zemědělství vedle hospodářských budov jako stáje nebo obilná sila potřebovalo i jiné budovy. Dodnes stojí a slouží, ale slouží jiným pánům a jiným účelům. 

Při svém "putování" výstavou postupně objevíte zemědělské kořeny třinácti pražských budov a jedné čáslavské a poznáte sedm významných osobností, jejichž životní cesty procházely nejen těmito domy. Vedle historických budov vám představíme i současnou podobu těchto staveb. Některé z nich jsou dodnes přístupné veřejnosti a možná jste je už navštívili nebo ještě navštívíte.

Výstava se koná ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a Knihovnou Antonína Švehly.

 

Výstava Zemědělské budovy první republiky