Kontakty

Vladimír Michálek – osobní profil

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

Ředitel NZM Čáslav

 

Vzdělání:

Ing. – Vysoká škola zemědělská Praha, Mechanizační fakulta

 

Praxe:

3/1993 – dosud: Národní zemědělské muzeum

 

Sbírky v NZM:

  • Energie a doprava
  • Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:
  • Jede traktor, NZM Praha
  • Dřinu strojům? Dřinu strojům!, NZM Čáslav

 

Vybraná publikační činnost:

  • Láznička, Michálek: Vývoj zemědělské techniky v českých zemích
  • Michálek, Novák, Růžičková: Traktory, motorové pluhy a parní stroje

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

  • Dokumentace nejnovějších dějin a sbírkotvorný program NZM – MK ČR
  • Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova v 19. a 1. pol. 20 st. – MK ČR
  • Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM – MZe