Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Bezpečnost

Bezpečně za kulturou

Prosíme, respektujte naše pravidla.

 • Vidíte něco nebezpečného? Řekněte nám to!
 • Nevnášejte nebezpečné předměty.
 • Žádný alkohol nebo drogy.
 • Pokyny zaměstnanců muzea a ostrahy platí pro každého.
 • Nebuďte hluční a nepoškozujte exponáty.
 • Kde je zákaz, opravdu nechoďte.

Bezpečně za kulturou

Chcete vědět více? Přečtěte si články v této sekci a stáhněte si naši brožurku. Ptejte se našich zaměstnanců, volejte nám nebo nám pošlete email.

 

Ozbrojený útočník – aktivní střelec

Jestliže dojde k útoku se zbraní, nebo takový útok bezprostředně hrozí, na nic nečekejte. Celosvětově je doporučována triáda život zachraňujících strategií uteč – skryj se – bojuj. Tyto zásady jsou velmi přehledně zpracovány ve videu https://youtu.be/8rDdY4EaKVY (link nebo iframe) (anglicky) nebo https://youtu.be/XxkZRze5Pd8 (link nebo iframe) (česky). Také můžete zhlédnout bezpečnostní video našeho muzea (link nebo iframe).

V zásadě lze všechny tyto rady shrnou do jednoduchých postupů:

Pokud je to možné, nečekejte na nic a utečte.

Jestliže vás to neohrozí, pomozte při útěku ostatním. Zapomeňte na zavazadla, bundy, neberte nic, co vás zdržuje nebo omezuje. Neberte nic, co působí hluk. Varujte ostatní, zejména před vstupem do ohroženého prostoru. Utíkejte až do bezpečí. Bezpečí je tam, kam útočník, nemůže, kde vás nevidí. Linku 158 volejte až z bezpečného místa. Po dosažení bezpečného místa pomáhejte poskytovat první pomoc. Dejte o sobě vědět. Buďte i nadále pozorní. Uposlechněte pokynů policie.

Jestliže nelze utéct, skryjte se.

Zamkněte místnost, ve které se ukrýváte. Nelze-li místnost zamknout, pokuste se zabarikádovat dveře. Odstupte od dveří. Zatemněte místnost, vypněte elektroniku, ztlumte telefony (vypněte i vibrace). Svůj úkryt neopouštějte. Nekomunikujte s nikým přes dveře a nereagujte na podněty za dveřmi, může jít o lest útočníka. Pokud vás to neohrozí, volejte linku 158, pokud to není bezpečné, komunikujte jen psanými zprávami. Vyčkejte na příchod policie.

Pokud nelze utéct, ani se ukrýt, nebo útočník váš úkryt prolomil, bojujte.

Pokud ji máte, využijte početní převahy vaší skupiny. Použijte jako zbraň cokoliv. Bojujte překvapivě, agresivně, nebojte se použít lsti, nečestných nebo bezohledných metod. Bojujete o život. Jestliže boj zahájí váš společník, podpořte ho.

Když dorazí policie, poslouchejte pokyny.

Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce. Ruce držte vždy ve viditelné pozici. Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci. Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě.

 

Jak se chovat, když se něco stane

Nikdo si nepřeje, aby se stalo něco zlého. Pokud však dojde k mimořádné události, existuje pár jednoduchých zásad, které zachraňují životy a pomáhají vám i složkám integrovaného záchranného systému.

VŽDY:

 • Zachovejte klid a rozvahu, i když to je to nejtěžší. Stres a zmatek zabíjí.
 • Kontaktujte odpovědné osoby nebo složky záchranného systému. Nezůstávejte v mimořádné situaci sami bez pomoci. Nemůžete odhadnout, zda se ještě více nezhorší.
 • Pokud vás to neohrozí, pomozte ostatním. Především ale zachraňte svůj život.
 • Řiďte se pokyny pracovníků ostrahy, policie nebo hasičů. Jsou to zkušení profesionálové, kteří většinou dobře znají místo události.
 • Dejte o sobě vědět, jakmile to bude bezpečné.

 

NIKDY:

 • Nepodléhejte panice a nešiřte ji. Co v klidu zvládnete snadno, v akutním stresu nemusíte vyřešit vůbec.
 • Neřešte situaci sama/sám. Co může v jednu chvíli vypadat snadno, může být o minutu později neřešitelné. Pokud jde o životy a zdraví, musí pomoci každý. Jen je potřeba si o pomoc říct.
 • Nezdržujte se fotografováním nebo pořizováním videa, jestliže vás o to nepožádá policie.
 • Nevpouštějte do místa události nepovolané osoby. Varujte jiné osoby před vstupem do ohrožené oblasti nebo budovy.
 • Nestreamujte, nepublikujte, nevolejte médiím.

 

Vždy se snažte vyhnout pobytu v místě, kde vzniká nebo hrozí nebezpečí. Vidíte něco podezřelého? Zablokovaný únikový východ, odložené zavazadlo? Podivné chování jiného návštěvníka? Informujte personál ostrahy, případně přímo policii nebo hasiče. Vzdalte se do bezpečného místa. Respektujte pokyny ostrahy.

Pokud jste na místě eskalujícího střetu, vyhněte se konfrontaci. Nečekejte, odejděte.

Zejména mějte na paměti naší hlavní bezpečnostní zásadu: Vidíte to? Řekněte to! My jsme tady pro vás, vy to nechte na nás. Pomozte nám, informujte nás - ale správně posoudit vážnost situace většinou umíme lépe my.

 

Útočník s nožem

Útoků s nožem ve světě neubývá. Naopak.

Útočník s nožem bude pravděpodobně odhodlanější, šílenější a často také zdrogovanější než zabiják se střelnou zbraní. S nožem k vám musí přistoupit a být odhodlaný a schopný vám svýma rukama ublížit. Často je takový jedinec smířený s fatálními důsledky i pro něj, nebo si jejich možnost neuvědomuje, protože nevnímá realitu.

V některých zemích se můžete setkat s tím, že se nožem bude ohánět dvanáctiletý chlapec. Nepodceňte ani takového útočníka. Je jedno, kolik let je někomu, kdo vám chce píchnout nůž do krku.

Velmi často útočník s nožem nebude chápat, co mu říkáte, co se děje a také bude velmi málo citlivý k vlastní bolesti - zastavit ho lze pouze brutální silou bez ohledu na jeho zdraví či život.

Vhodně zvolený nebo upravený nůž má přitom řadu výhod - nezastaví ho oblečení, dosáhne dál, je rychlý, míření je snazší, nemůže mu dojít munice. Je těžké odhadnout dráhu nože. Nůž může řezat, bodat, ale i sekat. Dokonce nemusí vypadat jako nůž. Může jít o vybroušený drát, plech, střep...

Dostat se do blízkosti útočníka s nožem může být nebezpečnější než útok pachatele se střelnou zbraní. Každý rok je nožem zabito nebo zraněno velké množství profesionálů - policistů, vojáků, pracovníků ostrahy. Jsou ve službě, jsou trénovaní, a přesto je útok nožem zlikviduje. Funkční reakční doba na nenadálou událost může být jedna až dvě sekundy, dost na zabití.

Někteří napadení uvádějí, že si útok nožem uvědomili, až když byli celí od krve. Desítky sekund krváceli, bránili se, bojovali a neměli nejmenší tušení, že jsou vážně poranění. Myslete na to. Počítejte s nožem při každém kontaktu s agresivním nebo podivně se chovajícím jedincem. Zásah do velké tepny nebo žíly vám dává jen desítky sekund života při vědomí.

Pouze útočník ví, co se bude dít. On má plán, on cosi prožívá. On ví, zda je ochoten zemřít. On ví, jestli má komplice. Vy nemáte nejmenší tušení, jaký je jeho scénář a kde jsou jeho hranice.

Jestliže se to stane, myslete vždy nejdřív na sebe. Vaše smrt nikomu nepomůže. Utečte, skryjte se, volejte pomoc a pouze pokud je to nezbytné, bojujte. Pokud se dostanete do situace, kdy se nevyhnutelně musíte aktivně bránit, pamatujte:

Nůž je smrtící zbraň. Bojujte tvrdě. Pokud bojujete o život, vaše obrana musí být zničující, bezohledná, likvidační. Neberte ohledy na zdraví nebo život útočníka. Nechcete zemřít.
Nespoléhejte na pomoc okolostojících. Většinou vám nepomohou. Dav není tým nebo kolektiv.
Obětovat se nedává téměř nikdy smysl. Vraždícího šílence to nezastaví. Ostatním pomůžete jako živý, ne jako mrtvola hrdiny.
Neztrácejte čas. Nekoukejte. Útočník za 5 sekund vašeho ztuhnutí a paralýzy uběhne 30 metrů. Zkuste si představit, jak je to daleko. Budete v šoku, protože nemáte zkušenost s náhlým násilím. Nebudete chápat co se děje, ale musíte být aktivní. Bojujete o život.
Útočník nebude pravděpodobně vnímat bolest, bude mít nečekanou sílu a nebude se chovat logicky. Bude v adrenalinovém rauši. Vaše odhady jeho reakcí budou pravděpodobně chybné.
Vyšinutí útočníka může někdy hrát ve váš prospěch. Může mít tunelové vidění, může vás přehlédnout, může dokonce ignorovat ležící osoby. Vnímejte, co útočník dělá, ale nikdy na to nespoléhejte.
Pokud k útoku dojde venku, dobrou strategií může být ukrýt se nebo zabarikádovat uvnitř budovy.
Nepřemýšlejte o zranění nebo bolesti útočníka a nešetřete ho. Pokud vás chce zabít, musíte ho zastavit. Jakkoliv. Víme, že se opakujeme, ale tohle je opravdu důležité.
Pokud s tím máte zkušenost a boj je nevyhnutelný, zformujte jasnými pokyny skupinu obránců a dávejte jim jasné pokyny. Útočníka pak musíte takzvaně "zašlapat do země".

Zdá se vám to šílené? Není. Šílení jsou útočníci s noži. Neberte na ně ohledy. Je lepší skončit na policejní stanici podezřelý z nepřiměřené obrany než na chodníku přikrytý černou plachtou.

 

Kdyby nic jiného …

Kdybyste si nezapamatovali nic jiného, tak alespoň tato čísla a pár obrázků. Děkujeme.

Tísňové volání                  112

Hasiči                                 150

Záchranná služba            155

Policie ČR                          158       

Městská policie                156

 

Pokud voláte na tísňovou linku, nezapomeňte uvést

 • Kdo volá (celé jméno)
 • Odkud voláte
 • Co se stalo
 • Váš vztah k napadenému objektu (návštěvník, zaměstnanec…)
 • Jaká je právě teď situace
 • Zda jsou na místě zranění
 • Co potřebujete
 • Případné další spojení

Pokud to neohrožuje váš život, nezavěšujte jako první, nechte operátora ať se vás ptá. Nechte použitý telefon volný, aby se vám policie nebo další složky mohly dovolat zpět.

 

Na cestách za kulturou – neztraťte hlavu (a cestovní pas)

Ztratit cestovní pas může být opravdu nepříjemná komplikace. Stane se to snadno, dokonce ani nemusí dojít k nějaké bezpečnostní události. Řada cestovatelů po muzeích nám o tom vyprávěla a není to snadná situace. Hlídejte si svůj pas stejně, jako peníze. Možná i lépe.

Pořiďte si kopii cestovního dokladu, ale třeba i řidičského průkazu. Udělejte si raději rovnou dvě, stojí to pár halířů a může velmi dobře posloužit. Tyto kopie (stejně jako peníze) neukládejte všechny na jedno místo, ale snažte se je rozdělit na více částí. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu musíte na český zastupitelský úřad pro náhradní cestovní doklad (předtím ale na policii).

Pozor v letadle – hodně cestovatelů už přišlo o peníze nebo pas, zatímco spokojeně spali. Pas a další důležité věci jsou snadnou kořistí ve skříňce nad vaší hlavou. Než vystoupíte z letadla, vše zkontrolujte a kdyžtak ztropte povyk – lapka často lup zahodí, nebo pomůže přivolaná policie.

Další praktické informace najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí:

 

Na cestách za kulturou - požáry

Mezi českými přáteli kultury jsou populární cesty za památkami, do muzeí a také na archeologické lokality, do muzeí v přírodě a na open air kulturní akce ve světě. Ať se nám to líbí nebo ne, tyto objekty se mohou stát terčem útoku žháře, nebo jen obětí sezónních požárů, jejichž četnost v posledních letech vzrůstá.

Pokud se vám zdá, že příliš strašíme, tak se podívejte na videa ze Švédska, Kalifornie, Řecka, Španělska, Chorvatska... Požár není atrakce, ale zabiják. Prosíme vás, berte to vážně.

Před cestou:

Podívejte se, zda k sezónním požárům nebo žhářským útokům v destinaci vaší cesty dochází.
Přečtete si starší články o jejich průběhu, počítejte ale s tím, že měnící se klima požáry spíše zhoršuje.
Studujte předpověď počasí.
Najděte si web místních hasičů, meteorologů, okresu, města.... Sledujte upozornění a přihlaste se k odběru varování.
Upravte složení své lékárničky a nouzového balíčku. Hodí se chemický led, chemické světlo...

Na místě:

Vždy přemýšlejte o evakuačních trasách – jak lokálních z místa ubytování, tak ústupových z města, navštívené lokality, údolí a podobně.
Seznamte se s bezpečnostními předpisy, vybavením a pokyny muzea, festivalu, hotelu nebo domácího.
Ptejte se místních na rizika požárů.
Mějte připravená zavazadla - velké, pokud bude čas a malý balíček, pokud čas nebude. Důležité věci, jako jsou doklady nebo léky mějte vždy na jednom místě. V ubytování i autě je dobré mít stále obnovovanou nebo nedotknutelnou nouzovou zásobu vody - alespoň jednu velkou láhev na osobu.
Nouzové východy z budov bývají označeny EXIT, SALIDA a podobně – zjistěte si to hned při příjezdu. Únikové cesty a východy si projděte a podívejte se, jestli třeba nevedou do zdi nebo do výkopu.
Podívejte se, zda se dá k evakuaci použít okno, nebo jiná nedokumentovaná díra.
Počítejte s tím, že normy, standardy a zvyklosti mohou být jiné, než v ČR (umístění hydrantů, požárních schodišť, uzávěr...).
Pokud cítíte kouř nebo podobný zápach, je lepší zbytečně burcovat, než se stydět a ztratit cenné minuty.
V lokalitách s vysokými teplotami nenechávejte v autě nebezpečné předměty, jako jsou zapalovače, spreje, prostě všechno, co může explodovat nebo zahořet.

Pokud požár přichází:

Počítejte s tím, že rychlost a směr požáru se kdykoliv může změnit, a to velmi rychle. Byly zaznamenány případy, kdy se požár přemístil o víc než kilometr za minutu. Při známých požárech v Řecku, které zasáhly i venkovní historické artefakty a lokace, foukal vítr 90 km/h. Co to znamená? Že pokud budete dlouho čekat, můžete se připravit o šanci na evakuaci.
Podívejte se, co kolem vás roste. Borovice, eukalypty, jalovce, vysoká suchá tráva? To bude vážné, tohle hoří opravdu dobře.
Nečekejte. Včasná reakce vám může zachránit život.
Počítejte se snížením viditelnosti až na nulu. Ano, může přijít totální tma.
Sbalte se. Vezměte své blízké, vodu, doklady, léky a evakuujte se, dokud jsou volné cesty, dá se dýchat a je vidět. Počítejte s výpadky elektřiny, telefonů, internetu.
Voda nehoří, písek nehoří, beton nehoří - jděte třeba na pláž, jděte tam kde oheň nemá co strávit. Dobrými cestami a shromaždišti bývají někdy kolonády, korza, historické památky, kamenné amfiteátry.
Ignorujte pohodáře, kteří říkají, že to bude v klídku. Raději se předplašit, než uhořet.
Nepoužívejte výtahy, pokud nejsou označené jako požární/evakuační, a to dokonce ani pokud požár ještě vaši budovu nenapadl.

Hoří:

Křičte, burcujte ostatní, ale zabývejte se především sebou a svými blízkými.
Použijte namočené bavlněné oblečení nebo mokrý ručník jako krátkodobou ochranu dýchacích cest. Při požárech se víc lidí otráví či udusí, než uhoří.
Popadněte lahev s vodou a vezměte ji s sebou. Pokud jste zdraví, tak bez jídla vydržíte, bez vody ne.
Použijte jakékoliv brýle jako ochranu očí před letícími žhavými nebo hořícími předměty.
Budova není záchrana. Budovy jsou většinou plné hořlavých látek, které při hoření uvolňují toxické zplodiny.
Pokuste se udržet pohromadě se svými blízkými, ale v rychlosti si stejně domluvte místo setkání.
Rozvinutý požár porostu nehaste. Požár porostu nebo dokonce lesní požár je extrémní typ požáru. Jako laik stejně nemáte šanci ho uhasit.
Poslouchejte hasiče, policii, vojáky, záchranáře. Oni znají místní prostředí, vědí, kam je dobré se evakuovat a kam ne.
Při snížené viditelnosti dávejte pozor na pád do hlubiny, například z útesu, ze zdi, z mostu.
Vykašlete se na fotky a videa. Oheň je rychlejší než vy, dvě minuty snahy o super záběry vás mohou zabít.
Pokud nelze využít auta k bezpečné efektivní evakuaci, nechte ho, kde je. Počítejte s dopravním kolapsem evakuačních tras, sníženou viditelností, zmatkem a nehodami.
Nepoužívejte výtahy, pokud nejsou označené jako požární/evakuační.
Pokud nastane panika, zachraňujte sebe a svoje blízké. Nejste hasič, nejste záchranář.
Vyhýbejte se místům, kde jsou skladovány technické nebo topné plyny (stavby, dílny, karavany ...)
Počítejte s tím, že do vaší oblasti dojedou hasiči. Oni vědí, že hoří. Také vědí, kde jsou lidé, kde jsou hotely, kde jsou vesnice, které cesty jsou ještě použitelné. Často je lepší jen taktická evakuace na pláž, kde na ně počkáte než riskovat cestu autem.
Je lepší oheň přecenit než podcenit. Klidně nechte jiné, ať se vám smějí. Je to lepší než uhořet nebo se udusit.

Po požáru:

Vzdalte se z dosahu tepla a zplodin.
Počítejte s tím, že požár může pokračovat pod zemí. Kde hořelo, tam nechoďte. Hrozí riziko propadnutí do žhnoucí dutiny. Držte se zpevněných cest.
Zplodiny jsou nebezpečné i pokud je požár již zdánlivě uhašen.
Nestrhávejte oblečení z popálených lidí.
Popáleniny, nebo dokonce přiškvařené žhavé předměty chlaďte vodou. Čím víc vody, tím lépe. Klidně nesterilní, ale chlaďte - případnou infekci pomohou řešit antibiotika.
Ohlaste se, registrujte se. Raději víckrát než vůbec.
Dejte vědět svým blízkým, že jste živí a v jakém jste stavu.

 

Útok chemikálií

Specifickým typem útoku, se kterým se můžete setkat je útok chemikálií – nějakým plynem, rozlitou tekutinou. Většinou jde o vážný problém, spojený s panikou a překotnou evakuací.

V případě, že někdo zaútočí rozléváním nějaké podezřelé tekutiny nebo sypáním prášku, na nic nečekejte. Okamžitě zahajte evakuaci, pomozte ostatním dostat se pryč, vy sami utíkejte z ohrožené lokality. Chraňte si dýchací cesty a volejte hasiče, volejte záchranku, policii – není na co čekat. Může jít o hloupý vtip, ano. Pokud budete čekat, jestli se ukáže, že to skutečně byla nějaká nebezpečná chemikálie, může být pozdě.

Pokud jde o hořlavé chemikálie, podívejte se do článku o požárech. Žhářský útok je poměrně vážný problém, protože v případě, že se někomu podaří ho zrealizovat, dojde k řadě velmi nepříjemných věcí. Objekt bude zakouřen, vznikne velká panika, sníží se viditelnost a dojde k vývinu jedovatých látek. Ty vám mohou bránit v dýchání, v orientaci, které budou ještě dál akcelerovat paniku, která na místě vznikne. V případě požáru používejte výhradně schody nebo evakuační výtahy, nepoužívejte obyčejné výtahy. A v případě většiny objektů zároveň platí, že není vhodné se evakuovat směrem do horních pater, ale spíše ven z budovy. Vždy se chovejte podle platného požárního řádu a v případě, že dojde k útoku hořlavinou mějte na paměti, že situace se může velmi, velmi rychle zhoršit.

 

Podezřelý objekt

Poměrně častou událostí je případ odloženého zavazadla nebo podezřelého předmětu. Můžete získat pocit, že nějaké zavazadlo nebo jiný předmět je zdrojem hrozby nebo rizika. Například proto, že se jeho majitel chová zvláštním způsobem nebo ten objekt někde zanechal, nečekejte na nic a prostor opusťte. Požádejte ostatní, nebo jim to doporučte, aby prostor také opustili. Především ale okamžitě informujte pracovníky ostrahy.

Pochopitelně, jestliže jenom najdete někde nějakou krabici nebo nějakou tašku, nemusíte hned iniciovat akční scény a vojenské manévry, nemusíte okamžitě o své vůli organizovat celkovou evakuaci. Jestliže není v dosahu pracovník ostrahy, sami se zeptejte, jestli to zavazadlo něčí je a pokuste se zjistit jeho majitele. Teprve v případě, že se vám to nepodaří, tak vyzvěte ostatní, aby prostor opustili a varujte osoby, které by do něj chtěly vstoupit.

Jestliže se do takové situace dostanete, vystupujte klidně a autoritativně.​​ Pokud přijedou, poskytněte pomoc zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému.​​ Jestliže se evakuujete, zvolte raději jinou trasu než kolem podezřelého zavazadla.

Jestliže se jedná o podezřelé vozidlo, nesahejte na něj, neotvírejte ho a nepohybujte s ním.​​ Pokud je ve vozidle přítomen řidič, pozorně si ho prohlédněte, abyste ho mohli později popsat. ​Vzdalte se od vozidla. ​​Vyzvěte případné zvědavce, aby se k nálezu nepřibližovali.​​ Jestliže se evakuujete, snažte se, aby mezi vámi a vozidlem bylo co nejvíce zdí.

Jestliže není k dispozici zaměstnanec muzea nebo strážní služby, volejte policii.

 

Agresivní osoba

Není vyloučeno, že se v muzeu nebo jiné kulturní instituci setkáte s agresivní osobou. Věnujeme pozornost všem návštěvníkům, ale někdy může dojít k prudké změně nálady nebo explozi vzteku nečekaně. Stačí jeden telefonát nebo SMS a problém je na světě.

Vyhněte se konfrontaci. Nevíte, jak daleko je agresor schopen zajít, nebo zda nemá zbraň. Přivolejte strážní službu nebo zaměstnance muzea.

Jestliže se nemůžete rozhovoru nebo konfrontaci vyhnout, například v odlehlé venkovní části expozice nebo na parkovišti, snažte se dodržet tyto jednoduché zásady.

 • S agresorem komunikujte v přítomnosti dalších osob, nejméně ve dvou.
 • Jakmile je to možné, podejte zprávu telefonem nebo požádejte další osobu, aby přivolala pomoc.
 • Udržujte si odstup od osoby, nestůjte těsně při sobě.​​
 • Rozhlédněte se a pokuste se být v prostoru pokrytém kamerovým systémem.​​
 • Pokud bude nezbytné osobu zadržet, dojde k poranění nebo škodě na majetku, okamžitě přivolejte Policii ČR.

Stáhněte si brožuru o bezpečnosti v muzeu