Příběh zemědělství – Praha

Laboratoř ticha

Laboratoř ticha

LABORATOŘ TICHA UKONČILA SVŮJ PROVOZ V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU 30. 11. 2023.

Laboratoř ticha umožňuje návštěvníkům díky moderním technologiím nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Audiovizuální instalace byla do Národního zemědělského muzea přemístěna z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. 

Tento multidimenzionální projekt, jehož realizátorem je Full Capacity, s.r.o., představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. 

Kromě živých rostlin a futuristických květníků jsou součástí instalace také interaktivní kamery, projekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci. Projekt přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě.

Ticho léčí a přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. Vnořte se do ticha, obklopte se tichem a otevřete se nevšednímu zážitku.

Laboratoř ticha vznikla jako projekt skupiny studentů Českého vysokého učení technického pro českou expozici na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Po skončení výstavy se Laboratoř přestěhovala do Národního zemědělského muzea. V roce 2019 proběhla rekonstrukce ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, při které byl původní biotop expozice (hercynská dubohabřina) nahrazen bučinou, jedním z nejrozšířenějších biotopů českého lesa.

Laboratoř ticha najdete v prvním patře pražské budovy Národního zemědělského muzea za expozicí Myslivost.

 

 

Děkujeme

  • panu Mgr. Jiřímu Františkovi Potužníkovi, generálnímu komisaři za ČR na EXPO 2015, za pomoc při prvotních jednáních a realizaci přesunu projektu
  • České zemědělské univerzitě za významnou pomoc při budování a udržování biotopu Laboratoře ticha