Příběh zemědělství – Praha

Výstava Helena Görnerová: Koně a jejich lidé v zeleném šeru lesů

Termín konání: 24. 6. 2022 – 11. 9. 2022

 Výstava Helena Görnerová: Koně a jejich lidé v zeleném šeru lesů

Zveme vás na výstavu fotografií Heleny Görnerové o koních ukrytých v lesích s názvem Koně a jejich lidé v zeleném šeru lesů.

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 11. 9. 2022.

Fotografické příběhy koní a jejich lidí Heleny Görnerové zprostředkovávají návštěvníkům nevšední atmosféru práce chladnokrevných koní v lesích a na polích. Z naší krajiny pomalu mizející fenomén je autorkou zachycován s citem a pokorou vůči lidem i zvířatům, jejichž bezpodmínečnou podmínkou spolupráce je vzájemná důvěra.

Kůň odedávna patřil k pomocníkům člověka při těžbě a přibližování dřeva. Doba, kdy každý lesnický úsek měl své kočí i stáje, je však pryč a pracovní koně z našich lesů nezadržitelně mizí. A to i přesto, že tento tradiční způsob přibližování dřeva nadále zůstává nejšetrnější metodou, při které se nestlačuje plošně lesní půda, neničí se podrost, mladé kultury ani vzrostlé stromy. V některých lesních terénech je i dnes práce kočích a jejich koní nenahraditelná.

Na výstavě "Koně a jejich lidé v zeleném šeru lesů" můžete na krátký okamžik prožít napětí i pocit sounáležitosti a vzájemné důvěry mezi kočím a jeho koněm, jež fotografka Helena Görnerová dokáže s lehkostí a profesionální bravurou svými záběry divákovi nabídnout.

 Výstava Helena Görnerová: Koně a jejich lidé v zeleném šeru lesů