Příběh zemědělství – Praha

Výstava Josef Opletal a československé lesnictví v období 1. republiky

Termín konání: 30. 9. 2021 – 1. 5. 2022

Výstava Pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné, ale i lesy oplývající všelikou krásou!

Hlavním záměrem výstavy s podtitulem „Pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné, ale i lesy oplývající všelikou krásou!“ je představit všestrannou osobnost Josefa Opletala (1863–1953) a jeho lesnické i pedagogické dílo v dobových souvislostech. Působení tohoto mimořádného lesnického odborníka se zarylo v krajině několika evropských států hluboko pod svrchní vrstvu lesní půdy a zanechalo svou stopu v mnoha našich centrálních lesnických institucích i vzdělávacích ústavech.

Díky své píli, erudici a výjimečnému osobnímu nasazení se Josef Opletal stal na více než šedesát let klíčovou postavou československého lesnictví a zdrojem inspirace nově nastupujících generací lesníků. 100. výročí jeho jmenování generálním ředitelem státních lesů a statků je tak vhodnou připomínkou k znovuoživení jeho odkazu. 

Ústřední exponáty výstavy tvoří archiválie z unikátních osobních fondů našich předních lesníků uložených v archivu Národního zemědělského muzea, jež poprvé takto komplexně představujeme návštěvníkům.

Přijměte naše pozvání a vydejte se společně s Josefem Opletalem na procházku lesní krajinou Československé republiky.

Fotoalbum