Příběh zemědělství – Praha

Výstava Kouzlo historické techniky

Termín konání: 26. 4. 2022 – 11. 6. 2022

Výstava Kouzlo historické techniky

Zveme vás na výstavu kreseb studentů z Fakulty stavební ČVUT, na kterých v rámci studia pracují v naší expozici Jede traktor.

Ve spolupráci s ČVUT v Praze pořádá Národní zemědělské muzeum XIV. a XV. ročník výstavy kreseb posluchačů studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Výstava se uskuteční v prostorách expozice „Jede traktor“, kde se studenti již tradičně kreslení věnují.

Společným znakem kreseb je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě našeho muzea především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky.

Nápaditost, dobré ovládnutí techniky kresby a také snaha o věrné, detailní a precizní provedení jsou společným jmenovatelem vystavených kreseb, se kterými se můžete seznámit až do 11. června.

Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v předchozích letech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražských poboček.

Výstava Kouzlo historické techniky