Příběh zemědělství – Praha

Výstava Lesnická práce

Termín konání: 5. 9. 2023 – 7. 1. 2024

Výstava Lesnická práce

Panelová výstava vám přiblíží pestrou práci lesníků a lesních dělníků v různých etapách vývoje, tedy od ruční práce v zalesňování, pěstování lesa, těžbu až po dnešní sofistikovanou lesnickou mechanizaci. Role lesníků je ale stále stejná – pěstovat a vychovávat lesy pro další generace.

Základem lesnické práce je předávání zkušeností o svém řemesle a pracovních postupech našich lesnických předchůdců. Důležité je také studium historických podkladů. Vždyť lesníci se starají o les, který sázeli naši dědové. Máme sice jiné technologické možnosti, ale stále zůstává to hlavní – poctivá práce pro les nejen budoucích generací. Lesu zdar!

Fotografie pochází ze sbírek Národního zemědělského muzea. 

Výstava Lesnická práce, NZM Praha