Příběh zemědělství – Praha

Výstava Lidová architektura na Národopisné výstavě

Termín konání: 1. 7. 2021 – 29. 8. 2021

Lidová architektura, pohled na mlýn a jihočeský statek

Výstava vychází ze stejnojmenné publikace autorů Jany Jakubské a Pavla Nováka, která vznikla za podpory Ministerstva zemědělství ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Výstava představuje prostřednictvím dobových fotografií a plánů výběr z objektů lidové architektury, které byly zhotoveny pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze v roce 1895. Část dochovaných modelů lidových staveb se stala základem sbírky Národního zemědělského muzea. Některé z nich přibližují soudobé fotografie, na kterých je zachycen jejich současný stav. Ve výstavě je uveden i přehled typů lidových staveb a jejich rozdělení podle účelu, k jakému byly používány.

Výstavu doplňuje několik akvarelů věrně zobrazujících podobu jihočeského venkova od  malíře Václava Šebeleho, kterého k jejich tvorbě přivedla právě Národopisná výstava Českoslovanská.

 

Fotoalbum