Příběh zemědělství – Praha

Výstava Miloš Sedláček – fotografie ZE MĚ

Termín konání: 9. 2. 2023 – 12. 4. 2023

Robur. Výstava Miloš Sedláček – fotografie ZE MĚ

Zveme vás na výstavu výtvarného fotografa Miloše Sedláčka na téma zemědělské krajiny a techniky. Výstavu můžete zhlédnout ve výstavním sále ve 3. patře Národního zemědělského muzea Praha od 9. února do 31. března 2023.

Miloš Sedláček je výraznou osobností současné české fotografie. Jeho práce se dají mezi jinými dobře rozeznat. Má nápadný rukopis, který není samoúčelný. Jeho styl se dlouho vyvíjel a stále vyvíjí v souvislosti s autorovým výtvarným vnímáním a pojetím fotografického média. Něco je však neměnné: fotografie je pro Miloše Sedláčka prostředníkem mezi vnitřním a vnějším světem, způsobem poznávání sebe sama i okolního světa. 

Témata jeho tvorby jsou různorodá. Pro výstavu v Národním zemědělském muzeu vybral náměty přírodní, krajinné, venkovské stavby. Objeví se zde i dosud téměř nepublikované téma zemědělské krajiny a techniky. Ať už je námět jakýkoli, za abstrahujícím výrazem lze číst další významy hlubší a obecnější. Vedle některých už známých prací zde budou i díla zatím nevystavená a také řada zcela nových fotografií.

Výstava Miloš Sedláček – fotografie ZE MĚ

Výstava Miloš Sedláček – fotografie ZE MĚ