Příběh zemědělství – Praha

Výstava Modulové kolejiště

Termín konání: 19. 4. 2023 – 23. 4. 2023

výstava Modulové kolejiště

Zveme vás na výstavu modulového kolejiště ve velikosti H0, kterou pro vás připravil Klub železničních modelářů z Prahy 7 – Bubny ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem.

K vidění budou typické československé i české vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak. Provoz bude zajišťován převážně modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek. Obměna vlakových souprav bude probíhat podle železničně modelářských epoch.

Tratě včetně železničních stanic jsou vybaveny zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími.

Kromě železničních modelů budou na modelovém kolejišti k vidění i modely automobilů a zejména modely ilustrující dopravu dřeva, zemědělských strojů, hospodářských zvířat a komodit po železnici.

Výstava bude v našem muzeu k vidění jen pár dnů, a to od 19. do 23. dubna 2023. Doporučujeme neodkládejte návštěvu na poslední chvíli.

Výstava Modulové kolejiště