Příběh zemědělství – Praha

Výstava Voda pro všechny

Termín konání: 7. 2. 2023 – 4. 6. 2023

Výstava Voda pro všechny

Zveme vás na výstavu prací studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt Voda pro všechny probíhal pod záštitou Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s ním na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2017. Měl dva hlavní cíle. Tím prvním bylo rozšířit povědomí o nutnosti hospodaření s vodou a vyvolat u široké veřejnosti diskuzi na toto téma. Druhým cílem, který se odráží i v názvu projektu, je spolupráce nejen mezi studenty, ale také mezi fakultou, ministerstvem na národní úrovni, se zlínským regionem, městem Zlínem, výrobním i neziskovým sektorem a hlavně širokou veřejností.

Snahou je vyvolat celospolečenskou objednávku k radikálnímu a urychlenému řešení problému s vodou.

Na této rozsahem malé výstavě máte možnost vidět ukázky prací pouze jednoho ateliéru. Ateliér Grafický design se do akce zapojil jako celek, vzniklo zhruba 60 návrhů od 47 studentů. Po výběru vznikla kolekce celkem přibližně 30 plakátů, které řeší různou problematiku spojenou s tématem VODA PRO VŠECHNY. Reprezentuje v redukované míře upřímnou snahu studentů ateliéru Grafický design postavit se zodpovědně k této závažné společenské otázce a pokusit se, byť pouze v podobě plakátů, zapůsobit na široké společenské vědomí s tím, že je nejvyšší čas začít brát hospodaření s vodou doslova smrtelně vážně. 

Výstavu si na schodišti Národního zemědělského muzea Praha můžete prohlédnout do 4. června 2023.

Výstava Voda pro všechny

Fotoalbum