Příběh zemědělství – Praha

Výstava Významné lesnícke miesta

Termín konání: 14. 12. 2023 – 14. 1. 2024

Výstava Významné lesnícke miesta

Významné lesnícke miesta (VLM) sú lokality výrazným a pozitívnym spôsobom spojené so slovenským lesníctvom a jeho dejinami. Sieť významných lesníckych miest sa začala tvoriť v roku 2007, kedy boli za VLM vyhlásené prvé tri lokality. Rozbehla sa tak aktivita, ktorá sa postupne stala jedným z nosných projektov práce s verejnosťou na pôde štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Výstava Významné lesnícke miesta prezentuje rovnomenný projekt v celej jeho šírke – ľudí a myšlienky stojace pri jeho vzniku, súčasné pracovné postupy pri realizácii aj doterajšie výsledky. Za 16 rokov existencie projektu, ku koncu leta 2023, bolo za VLM vyhlásených presne 60 lokalít, roztrúsených po celom Slovensku. Sú to miesta mimoriadne rôznorodé, čo výstava bohato dokladá. No okrem prezentácie už urobeného je výstava aj ponukou pre českých lesníkov prevziať štafetu a implementovať myšlienku aj v Českej republike. Niet pochýb, že na jej území je množstvo lokalít, ktoré spĺňajú požiadavky na označenie VÝZNAMNÉ LESNÍCKE MIESTO.